Politisk krav om undersøgelse af tilsyn

Flere politikere kræver nu handling omkring kommunale tilsyn af socialpædagogiske opholdssteder. Det sker efter, det er kommet frem, at de to søstre fra Tønder-sagen er anbragt under kritisable forhold.

Socialordfører Mette Frederiksen (S) siger:

- Det ser ud til, at Tøndersagen bare fortsætter og fortsætter, og mareridtet for de to piger vil tilsyneladende ikke holde op. Nu må de to pigers forhold simpelthen bringes i orden - det skylder vi dem som samfund efter deres forfærdelige opvækst. Sagen kræver helt åbenbart politisk handling, og det kan ikke længere nytte, at velfærdsminister Karen Jespersen (V) blot henviser til det kommunale ansvar.

Hos de Konservative kræver man en undersøgelse. Partiets socialordfører Vivi Kjer siger:

- Anbragte børn er de svageste i samfundet, og derfor skal vi være ekstra opmærksomme på, at deres rettigheder overholdes. De skal have et ordentligt og et godt liv, og vil andre ikke sikre dem det, må vi politikere gribe ind og gøre det.

Også hos SF er man på mærkerne. Özlem Sara Cekic, partiets socialordfører har derfor bedt Velfærdsministeriet om en redegørelse.

- Kommunerne har myndighedsansvaret for alle anbragte børn efter kommunalreformen. Derfor har jeg i dag bedt Velfærdsministeren give en redegørelse for om Tønder og Haderslev Kommuner har levet op til deres tilsynsforpligtelser i den konkrete sag fra Tønder. Hvis historien er sand, så må kommunerne gribe ind hurtigst muligt. Disse børn er blevet svigtet igen og igen af deres nærmeste, men desværre også af myndighederne. Hvis de svigtes igen, hvem skal de efterhånden stole på?