Politisk ja til svensk søvand

Grundvandet i Danmark har første prioritet, men miljøpolitikere har ikke principielle indvendinger mod import af søvand fra Sverige.

Grundvandet i Danmark har set bedre dage, og det får miljøpolitikere til at give grønt lys for svensk søvand. Blandt andet pesticider er med til at forurene grundvandet, som kommunerne nu også viser tilbageholdenhed med at indvinde vand fra. Det sker, fordi EUs vandrammedirektiv stiller skrappe krav til, hvor meget vand der skal være i vandløbene af hensyn til plante- og dyrelivet i dem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Göran Gustafson
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Knaphed på grundvand under Sjælland får nu 12 storkøbenhavnske omegnskommuner til at rette blikket mod Sverige, hvor selskabet Sydvatten er mere end villige til at sende sit søvand over sundet og ind i de danske husstande. En rapport konkluderer, at det svenske vand kan konkurrere på både pris og kvalitet, og politikerne slår ikke de principielle bremser i.

»Det vigtigste er en høj grad af forsyningssikkerhed, og at vandet er af god kvalitet. København har tidligere anvendt søvand, og jeg tror ikke, forbrugerne kan smage forskel på det københavnske søvand og det svenske. Vi skal først og fremmest bruge vores eget grundvand. Men realiteten er, at der er knaphed på grundvandet på Sjælland, så jeg vil ikke klandre nogen for, at de ser sig om efter alternativer,« siger De Radikales miljøpolitiske ordfører, Johs. Poulsen.

Vil undgå bakterier i tide

Heller ikke Eyvind Vesselbo, Venstre, er principiel modstander af importeret drikkevand.

»Men før man begynder at importere svenskernes vand, kunne man overveje andre løsninger. Jylland har jo masser af grundvand, og det er også en mulighed at rense grundvandet i stedet for at lukke boringerne, så snart man finder pesticider i vandet,« siger Eyvind Vesselbo.

Miljøpolitisk ordfører for Socialdemokraterne, Mette Gjerskov mener, det er udmærket, at vandværkerne undersøger alternativer på lang sigt.

»Men her og nu skal vi gøre meget mere for at passe på vores eget grundvand. Vi skal beskytte drikkevandsboringerne bedre mod pesticider og bruge moderne teknologi til at undgå bakterier i tide, så den anvendelige drikkevandsressource bliver større,« siger Mette Gjerskov.

SFs miljøpolitiske ordfører Ida Auken mener dog kun, at Danmark skal importere svensk søvand, hvis det har mindst samme kvalitet som det danske, og det indebærer ifølge Ida Auken, at det ikke må indeholde klor.

De 12 storkøbenhavnske kommuner har foreløbig som et første skridt fået udarbejdet en rapport om muligheden for at modtage drikkevand fra Sydvatten, der henter drikkevandet fra de tre store svenske søer, Bolmen, Vombsjön og Ringsjön.

Rapporten opstiller flere muligheder for at lede det svenske vand til de danske haner bl.a. afhængigt af, om hovedstadsområdets største vandforsyning Københavns Energi vil være med eller ej. Hovedkonklusionen er, »at der er fordele nok til at gå videre med yderligere undersøgelser«. Og det kommunale vandsamarbejde vil nu søge medfinansiering hos EU.

Baggrunden for det usædvanlige initiativ er konkurrencen om de sparsomme grundvandsressourcer på Sjælland. Kampen er blevet tilspidset efter, at miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har søsat vandplaner, der af hensyn til planter og dyr i vandløbene, lægger stramme bånd på indvindingen af drikkevand til mennesker.

Fremtidens drikkevand

Vandplanerne skal sikre, at Danmark kan overholde EUs vandrammedirektiv, der bl.a. stiller skrappe krav til kvaliteten af vandløbene. Og hvis vandværkerne pumper for meget vand op af undergrunden, kan de suge vandet og dermed livsgrundlaget ud af vandløbene, der især i tørre somre, risikerer at blive forvandlet til gangstier.

Produktchef Jens Andersen fra landets største vandforsyning, Københavns Energi (KE) siger, at hensynet til vandløbene også har fået KE til at fokusere skarpt på, hvor drikkevandet skal komme fra fremover.

»Vi arbejder hårdt på at sikre en bedre beskyttelse af det grundvand, vi stadig kan bruge. Samtidig prøver vi at arbejde sammen med andre vandselskaber om en effektiv indvinding af vand. Vi har også set på muligheden for at afsalte vand fra Øresund. Til gengæld er vi ikke interesserede i det svenske søvand. Det indeholder klor og kan i meget varme somre komme til at smage af mose,« siger Jens Andersen.