Politisk forslag: Enhver altan på fjerde skal ses efter i sømmene

Allerede i 2018 medgav Københavns Kommune, at Danmarks største altanfirma havde problemer med at følge med »fagligt« og »konstruktionsmæssigt« – nu foreslår Dansk Folkeparti, at firmaet skal afkræves dokumentar for enhver altan, opsat på fjerde sal.

Danmarks største altanfirma, Altan.dk, har i den store andelsboligforening Jojo på Nørrebro i København opsat 88 altaner ulovligt. Firmaet havde vanskeligt ved at dokumentere, hvordan altaner på fjerde sal var opsat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Sorø-firmaet Altan.dk, der det seneste tiår har opsat tusinder af altaner, især i København og på Frederiksberg, skal tvinges til at dokumentere opsætningen af hver eneste altan på fjerde sal, som firmaet har monteret i København.

Sådan lyder et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, der mandag aften skal drøftes i kommunens teknik- og miljøudvalg.

»Det virker urimeligt, at det skal være op til den enkelte borger selv at analysere sig frem til, at altaner opsat af Altan.dk ikke lever op til sikkerhedsnormerne. Københavns Kommune er tilsynsmyndighed og må nu kontrollere, at Altan.dk ikke opsætter altaner, der i værste fald kan risikere at falde ned,« siger Finn Rudaizky der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Dansk Folkeparti.

Berlingske har tidligere beskrevet, at Altan.dk i 2016 opsatte en altan på fjerde sal på Vesterbro i København, der siden viste sig kun at være fastgjort i facademuren. Dette blev opdaget ved en tilfældighed, og beboerne måtte igennem en månedlang kamp med Altan.dk for at få altanen forstærket.

Samtidig har Altan.dk i årevis ikke kunnet dokumentere opsætningen af en række altaner i andelsboligforeningen Jojo på Nørrebro, ligesom firmaet ragede uklar med Frederiksberg Kommune om opsætningen af mere end 50 altaner i den historiske bygning Rahbekshus på Frederiksberg. Samtlige altaner skal nu skrottes.

Dokumentation for hver eneste

Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at Københavns Kommune skal bede Altan.dk udarbejde en liste over samtlige altaner, der er opsat på fjerde sal i kommunen, ligesom Altan.dk skal indhente dokumentation for »hvordan hver enkelt altan er monteret samt inden for lovgivningens rammer at gennemføre et relevant tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning.«

Venstre i Københavns Kommune er enig i, at der skal ske noget på altanområdet:

»Folk skal jo ikke være nervøse for, om deres opsatte altaner kan holde. Først og fremmest er det jo leverandørens opgave at sikre kvaliteten og sekundært kommunens opgave at sikre, at der føres ordentligt tilsyn,« siger Venstres medlem af udvalget, Flemming Steen Munch. Han tilføjer, at Venstre »i en eller anden form er helt med på, at kommunen er nødt til at få området gennemgået. Vi skal lige finde ud af, hvad vi har af reelle muligheder, men det er indlysende, at der skal være styr på det.«

Også Alternativet støtter Dansk Folkeparti i sagen:

»Alternativet bakker fuldt ud op om intentionen bag DFs medlemsforslag. Det er stærkt bekymrende, at kommunens tilsyn med opsætning af altaner ikke har kunnet opfange en så stor brist i kvalitet og sikkerhed, som der åbenbart er tale om i den sag, Berlingske refererer,« siger gruppeformand Kim Hjerrild, medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Han tilføjer dog, at partiet gerne vil høre »forvaltningens fremlæggelse og vurdering af sagen, før vi tager endelig stilling til medlemsforslaget.«

Også De Radikale støtter intentionen i forslag:

Mette Annelie Rasmussen, medlem af Borgerrepræsentationen for Radikale Venstre, har i årevis kritisk været optaget af spørgsmål om altanernes sikkerhed, og stod sidste måned bag en række kritiske spørgsmål til den ansvarlige borgmester. Hun mener, at »det er tid til at kigge på hele altanområdet i forhold til sikkerheden generelt og i særlig grad i forhold til de sager, hvor vi allerede har konstateret ulovlig opsætning«.

De Radikale har derfor bedt om, at Københavns Kommune ikke administrativt lovliggør alle fjerdesals altaner i andelsforeningen Jojo. »Den sag skal forelægges politisk, inden altanerne godkendes,« mener hun.

Vigtig sag

Også borgmesteren på området, Ninna Hedeager Olsen (EL), er positiv:

»Det er en vigtig sag, Finn tager op, og jeg er enig i, at vi skal undersøge, hvad der kan lade sig gøre, for vi skal selvfølgelig have sikkerhed for, at altanerne er opsat forsvarligt,« siger hun i en kommentar før mødet.

Også Socialdemokratiet vil afvente en indstilling fra forvaltningen.

Det sandsynlige udfald på mødet bliver, at forvaltningen i kommunen bedes om at udarbejde svar på eller en model for, hvorvidt Altan.dk skal pålægges at redegøre for monteringen af samtlige altaner.

Problemet er, at altanerne på fjerde sal, der er monteret ved anvendelse af en særlig metode, hvor altanens ben ikke går ret langt ind mellem etagerne, kun kan kontrolleres effektivt ved at opbrække gulve. Forvaltningen har tidligere afvist, at der er tale om så alvorlig en mistanke om ulovlige forhold, at det vil være rimeligt, ligesom forvaltningen hidtil grundlæggende har ment, at nok har Altan.dk ikke altid monteret altanerne korrekt, men at altanerne dog er sikre.

Problemet har i flere sager været, at Altan.dk, hvis det har vist sig, at altanerne ikke kunne monteres, som firmaet havde fået byggetilladelse til, satte altanerne op, som det nu på stedet kunne lade sig gøre. Der er dog rejst tvivl om, hvorvidt firmaet forinden havde udfærdiget det nødvendige tegningsmateriale og de lovpligtige beregninger af altanernes sikkerhed.

Forvaltningen har tidligere – i 2018 – afvist et politisk forslag om at opbrække gulve i en række prøvesager, men det fremgår af en »briefing til borgmester/direktion« som Københavns Kommune i 2018 udfærdigede, og som Berlingske har fået udleveret, at Altan.dk har haft »vanskeligt ved at følge med fagligt/konstruktionsmæssigt«, angiveligt fordi firmaet har haft for travlt.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra Altan.dk.