Politikerønske: Bedre personale

Mindre stresset personale på sygehusene vil forbedre sikkerheden for patienter betragteligt, lyder det fra de Radikale og Dansk Folkeparti. Samtidig kritiserer de regeringen for ikke at sammmenligne sig med internationale standarder for patientsikkerhed.

Patientsikkerheden skal styrkes, og sammenligninger med internationale standarder og bedre forhold for sundhedspersonalet er nødvendige tiltag, som man skal være parat til at betale prisen for. Sådan lyder det samstemmende fra sundhedsordførerne fra Dansk Folkeparti og de Radikale.

»De 15.556 behandlingsfejl, som bliver nævnt i Berlingske Tidende, er alt for mange. Meget af det sker fordi sundhedpersonalet rundt om på sygehusene er stresset. Det kræver, vi får aflastet dem, hvis vi skal have knækket kurven med behandlingsfejl. Og det skal vi være klar til at betale prisen for,« siger Birthe Skaarup, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Sundhedsordfører for de Radikale, Charlotte Fischer, ser de mange indberetninger som et tegn på, at sundhedspersonalet i langt højere grad er opmærksom på patienters rettigheder.

»Patientsikkerheden kan kun blive forbedret, hvis man bl.a. får gjort noget ved de mange underbemandede afdelinger, der findes på sygehusene. Ellers får vi aldrig gjort noget ved de mange fejl,« mener Charlotte Fischer.

Hun mener, det er en stor fejl, når regeringen ikke har sammenlignet den danske patientsikkerhed med internationale standarder.

»Tendensen har været, at vi er ligeglade med, hvad der foregår uden for landets grænser, når det gælder sundhed. Ligesom regeringen fokuserer på»best practise« kommunerne imellem, burde de gøre det samme når det gælder sundhedsvæsenet. Man burde som minimum kunne sammenligne sundhedsvæsenet de nordiske lande imellem,« mener Charlotte Fischer.

Sundhedsordfører for Venstre, Jørgen Winther, ønsker ikke at udtale sig om sagen, da han er på ferie. Men hos de Konservative forsikrer man om, at sikkerheden for danske patienter vil blive sammenlignet med internationale standarder.

»Regeringens udspil er kun foreløbigt. I det endelige udspil, som kommer til august, vil der naturligvis være internationale sammenligninger,« siger Helle Sjelle, der er sundhedsordfører for de Konservative. Hun mener, at de nye regioner har et ansvar for at nedbringe antallet af behandlingsfejl:

»15.556 behandlingsfejl er mange. Men tallet skal også ses i lyset af, at man er blevet mere opmærksom på at rapportere om de fejl, som sker. Men antallet skal ned, og jeg har tiltro til, at regionerne godt kan løfte den opgave,« siger Helle Sjelle.