Politikere vil skærpe kontrol af forsøg

Politikere over en bred kam vil undersøge, om en lovstramning kan give bedre kontrol af medicinsk forskning. Socialdemokraterne kræver en udredning fra sundhedsministeren.

Foto: Lars Helsinghof Bæk

Tilsynet med dansk forskning, hvor forsøgspersoner medvirker, er langt fra tilfredsstillende.

Det er den entydige holdning hos flere af Folketingets sundhedsordførere i forbindelse med Berlingske Tidende afdækning af, at kliniske forsøg uden lægemidler ikke får kontrolbesøg fra de videnskabsetiske komitéer.

Selv om komitéerne har godkendt forsøgene, bør man se videnskaben over skulderen, mener formand for Sundhedsudvalget, Preben Rudiengaard (V):

»Det er simpelthen ikke godt nok. Vi må finde en metode, så vi får oprustet med hensyn til stikprøver af forsøgene. Det skal vi meget seriøst til at drøfte i Sundhedsudvalget. Det her drejer sig immervæk om forsøg med mennesker, og vi skal passe på, at forskerne kun tænker på deres faglige interesse.«

Udvalgets formand vil ligeledes tage problematikken op med minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), og han vil kigge på, om en stramning af lovgivningen er nødvendig.

Komitéloven foreskriver, at en etisk komité kan følge et projekts et forløb.

»Måske skal vi bare ændre kan til skal,« siger Preben Rudiengaard.

I dag er det op til forskerne at råbe op, hvis forsøgspersonerne får alvorlige bivirkninger, eller forsøget forandrer sig væsentligt. En gang om året skal komitéerne have en oversigt over bivirkninger, og desuden kræver hver komité at se dokumentation for resultatet af projekt.

Svagheden
Men det er en svaghed, at hele rapporteringsansvaret er hos forskerne, ifølge Socialdemokraternes sundhedsordfører, Jens Peter Vernersen:

»Der burde være et uafhængigt eftersyn på det her område. I den forbindelse er det klogt at gennemføre stikprøver. Jeg vil rejse spørgsmålet til sundhedsministeren om, hvorvidt sikkerheden er god nok.«

Også Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er fortaler for, at kliniske forsøg bliver kontrolleret yderligere:

»Der er ikke så meget at diskutere. Der skal da f.eks. være en vis garanti for, at alle bivirkninger bliver noteret undervejs. Det er for dårligt, at regionerne ikke har sat et tilsyn i værk. Nu skal vi drøfte i Sundhedsudvalget, om der skal lægges pres på dem, siger hun.