Politikere om løsladt psykotisk mand: »Det er jo fuldstændig vanvittigt«

En psykisk syg mand er blevet løsladt, efter Kriminalforsorgen ikke fandt plads til ham på et psykiatrisk hospital, men lod ham sidde i et almindeligt fængsel. Retsordførere undrer sig og kalder sagen »besynderlig« og »grotesk«. Foreningen Sind understreger, at psykisk syge har krav på hjælp.

En psykisk syg mand er blevet sat på fri fod af en dommer i Københavns Byret, fordi Kriminalforsorgen ikke har kunnet finde en plads til ham på en lukket psykiatrisk afdeling. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det er sandt.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, efter han er blevet præsenteret for sagen om en psykisk syg mand, der fredag blev løsladt af en dommer i Københavns Byret, fordi Kriminalforsorgen ikke har kunnet finde en plads til ham på en lukket psykiatrisk afdeling. En sag, Ritzau har beskrevet.

Manden er angiveligt psykotisk, og Ritzau skriver, at han flere gange har været i politiets varetægt, hvor han har haft længere fængselsophold på trods af, at han skulle anbringes på et hospital.

»Jeg vil straks spørge justitsministeren, om det virkelig kan have sin rigtighed. Folk, der er til fare for andre og sig selv, de skal jo ikke sættes fri,« siger Peter Kofod Poulsen.

Det skal bemærkes, at det af Ritzaus artikel ikke fremgår, at manden er farlig for hverken sig selv eller andre.

Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, er enig med Peter Kofod Poulsen:

»Det er en helt uholdbar situation. Det er helt utilfredsstillende, at en psykotisk mand under disse omstændigheder er på fri fod til alvorlig fare for sig selv og andre. Jeg har derfor bedt justitsministeren om en nærmere forklaring på sagen og på belægningssituationen i øvrigt samt på hvilke foranstaltninger, der nu iværksættes dels i den konkrete sag og dels helt generelt tilsvarende situationer,« siger han.

Også retsordførerne hos Alternativet og Socialdemokratiet undrer sig også over historien:

»Det lyder meget besynderligt og som noget, justitsministeren bør reagere på omgående,« siger Trine Bramsen (S).

»Det er klart under al kritik, at den pågældende person ikke bliver placeret på et psykiatrisk afsoningssted, som han skal,« siger Carolina Magdalene Maier (Å).

Det er den psykisk syge mands forsvarer, David Francis Lublin, der fortæller, at der ikke er blevet fulgt op på dommen i forhold til den psykiatrisk hjælp, manden skulle have.

»Nu står man med et samfundsmæssigt problem. Der render en psykotisk mand rundt på gaden, og han er ikke i den behandling, som han burde, selv om han gerne vil behandles. Det er enormt trist,« siger han til Ritzau.

Den syge mand er iransk statsborger, og han har flere domme bag sig. Blandt andet en behandlingsdom fra august 2015, hvor Kriminalforsorgen efter han blev udskrevet fra hospitalet skulle have holdt tilsyn med ham. Det skete imidlertid ikke, skriver Ritzau. I december 2016 blev han igen sigtet af politiet for narkohandel, og en dommer besluttede, at han skulle fængsles i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Da det viste sig, at det ikke skete, blev han løsladt 10. januar i år.

Siden blev han igen fængslet, og 13. juni fik han endnu en dom til behandling, hvor retten ifølge Ritzau besluttede, at han skulle være frihedsberøvet på et psykiatrisk hospital. Manden blev imidlertid anbragt i Politigårdens Fængsel, hvor der blandt andre sidder voldelige indsatte, og da iranerens advokat bragte det op for dommeren, blev han fredag løsladt.

Hos landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, bemærker formand Knud Kristensen, at den iranske mand har et stort behov for behandling, hvis han virkelig er psykotisk.

»Det fremgår ikke her, hvilken type psykose han er i. Nogen gange kommer folk i psykoser til at begå kriminalitet. Det eneste han har begået, er tilsyneladende narkohandel. Det er selvfølgelig også slemt nok. Men det ser ikke umiddelbart ud som om, han er farlig for sig selv eller andre. Men det skal man være varsom med. Hvis der ikke er nogen psykiater, der har set ham, kan man jo ikke vide, hvor syg han er,« siger han.

Knud Kristensen understreger, at psykiatrien har modtagepligt. Han gætter på, at der er gået noget galt i kommunikationen mellem Kriminalforsorgen og psykiatrien, siden manden er blevet svigtet. Og det skal der rettes op på.

»Når et menneske er sygt, så skal han eller hun behandles. Det gælder uanset om det er blindtarmsbetændelse eller psykose. Vi har en pligt til at hjælpe medborgere, der er syge – det gælder også psykisk syge,« siger han.

Pressekontaktdommer i Københavns Byret, Jens Stausbøll, fortæller Ritzau, at det sker fra tid til anden, at frihedsberøvede løslades, fordi myndighederne ikke har fulgt rettens bestemmelse.

Region Hovedstaden oplyser, at når der er afsagt dom til psykiatrisk behandling har anklagemyndigheden ansvar for at sende dommen til iværksættelse i Region Hovedstadens CentralVisitation (CVI). CVI videresender herefter umiddelbart til retspsykiatrisk visitation på Psykiatrisk Center Glostrup, som til dagligt visiterer til det specifikke psykiatriske center, som skal varetage behandlingsansvaret. Det sker typisk indenfor få dage til en uge.

Berlingske afventer en kommentar fra Kriminalforsorgen.

Artiklen er blevet opdateret, og der er tilføjet, at »det skal bemærkes, at det af Ritzaus artikel ikke fremgår, at manden er farlig for hverken sig selv eller andre«. Derudover er oplysningen fra Region Hovedstaden tilføjet.