Politikere afviser at fordoble tobaksafgift

Regeringspartierne vil ikke hæve afgifterne på tobak der skal i stedet satses mere på generel forebyggelse for at få danskerne til at leve sundere. Desuden afventes effekten af det kommende rygeforbud.

Cigaretter bliver ikke dyrere.

Både Venstre og Konservative afviser at følge opfordringen fra Kræftens Bekæmpelse om at øge afgiften på tobak for på denne måde at kunne reducere danskernes høje tobaksforbrug og dermed Danmarks kedelige rekord i kræftdødelighed.

Sundhedsordførerne fra de to partier sætter deres lid til det kommende rygeforbud.

»Jeg er 100 procent enig i, at tobakken er den største synder, og derfor har jeg længe sagt, at vi skal have rygeforbud på restaurationer. Nu har vi heldigvis fået vedtaget et forslag, og det er et godt skridt på vejen. Meget tyder på, at loven måske skal strammes om nogle år, men nu skal vi altså lige give det noget ro, og jeg håber, at rygeforbuddet vil kunne aflæses om nogle år,« siger Jørgen Winther, der desuden fastslår, at det er Venstres officielle holdning, at afgifterne på tobak ikke skal ændres.

Heller ikke fra regeringspartneren lyder der opbakning til afgiftsforhøjelser eller nye initiativer på tobaksområdet.

»Man kan ikke fra den ene dag til den anden tage meget drastiske tiltag. Vi har talt meget om rygning, hvilket er udmøntet i rygepolitikken, der træder i kraft til august, og man gør meget på de her områder. Vi kan ikke afvise, at der kan gøres mere, men nu skal man anerkende de initiativer, der er gjort,« siger sundhedsordfører Helle Sjelle (K).

Begge ordførere mener dog, at der overordnet skal sættes større fokus på forebyggelse og på at forbedre danskernes generelle sundhed.

»Det vigtigste er, at man satser mere på forebyggelse, end man har gjort før, for vi kan se, at mange livstruende sygdomme og kræft kan forebygges ved, at man lever et sundere liv. Det er måske dyrt, men det er endnu dyrere, hvis vi lader være,« lyder det fra Helle Sjelle (K).

Venstres Jørgen Winther påpeger, at især overvægt og manglende motion er nogle af de problemområder, der skal fokuseres på, hvis livsstilssygdomme og kræft skal forebygges.

»Sandheden er, at vi får for lidt motion. Vi skal især fokusere på, at børn ikke bliver for overvægtige, for er man overvægtig som 14-årig, så er der stor risiko for, at man også er overvægtig som voksen. Vi har en voldsom opgave her,« erkender sundhedsordføreren, der tilføjer, at det også er nødvendigt at se på de interne ventetider i sundhedssystemet, eksempelvis når det kommer til lungekræft, hvor der går for lang tid fra første henvendelse hos praktiserende læge til behandling.

Samme melding kommer fra Socialdemokraternes sundhedsordfører Jens Peter Vernersen, der mener, at for ringe kvalitet i kræftbehandlingen og for lange ventetider skal have lige så stor opmærksomhed som forebyggelsesproblemerne. Han afviser desuden, at cigaretpriserne vil komme til at stige under en socialdemokratisk regering, men kalder det »sundhedsmæssigt tåbeligt«, at regeringen i sin tid satte afgifterne på tobak og spiritus ned.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V).