Politiinspektør om bøde-brev: »Det er en misforståelse«

Betjente i Svendborg fik besked på at udskrive bøder for at nå et måltal, som ville udløse 4,5 millioner kroner til politikredsen. Men det er en misforståelse, at der er en økonomisk gevinst ved at nå måltallene, siger politiinspektør ved Fyns Politi, Johnny Schou. Rigspolitiet ønsker nu en afklaring på sagen.

Fyns Politi. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Betjente i Svendborg har i december fået at vide, at de skulle udskrive flere bøder for trafikforseelser for at nå et bestemt måltal for året, hvilket ville tilføre flere penge til politikredsen.

Men den besked beror på en misforståelse, lyder det fra politiinspektør ved Fyns Politi, Johnny Schou.

»Der er ikke nogen økonomisk sammenhæng på nogen måde forbundet med de her sager,« siger han.

To betjente har i debatindlæg i Fyens.dk forklaret, hvordan de i december blev beordret ud på gaden med det ene formål at udskrive bøder, så årets måltal kunne indfries.

I den skriftlige ordre, som personalelederen i Svendborg sendte ud til betjentene i december, og som blev fulgt op mundtligt ved start og slut på hver betjents vagt, stod der, at der angiveligt var en stor gevinst at hente. Læs mere her.

»Jeg har netop fået at vide, at vi SKAL nå målet for trafikfarlige forseelser i 2016. Det svarer ca. til 2 sager pr. mand pr. vagt. Der er efter sigende 4.5 millioner kroner på højkant !  - Det er ca. 12 årsværk !!!! Så forholdsordren herfra og resten af året er: Ud på gader og stræder og skriv nogle af nedenstående sager. I skal lægge alt ikke hastende sagsbehandling til side – og skrive trafikfarlige forseelser i stedet for,« stod der.

Johnny Schou ser ikke noget problem i, at betjentene blev beordret ud på gaden med det klare formål at udskrive bøder. Han ser heller ikke noget problem i, at betjentene fik at vide, at målet svarede til to bøder per betjent per dag.

»Nej, jeg finder ikke noget problematisk i, at den øverste ledelse har en mening om, at nu skal betjentene prioritere en bestemt opgave,« siger han.

Det er oplysningen om de 4,5 millioner kroner, der beror på en misforståelse, lyder det.

»Jeg kan simpelthen ikke svare på, hvor det beløb kommer fra, for jeg kan ikke genkende det,« siger han.

En del af forklaringen kan dog være en tidligere meddelelse fra en vagtchef ved Fyns Politi til de øvrige vagtchefer og sagsledere. I denne meddelelse er de 4,5 millioner kroner ikke omtalt, men der henvises til en økonomisk gevinst. Her følger et uddrag af meddelelsen:

»Vi er fra højeste sted blevet pålagt at gøre en særlig indsats for at nå måltallet på de trafikfarlige forseelser – og det skal nås. Dette er IKKE til diuskussion, og der vil løbende ske opfølgining ved sagslederen (…) Det er et forholdsvist lille antal sager, der mangler for at nå i mål, og da det er et overkommeligt antal vi mangler, så vil det da være ærgerligt at miste denne økonomiske gevisnt.«

Johnny Schou fortæller, at Fyns Politi nu er ved at »tage fat i alle ledere, for det kunne være, andre har misforstået noget«. Han ved ikke, hvad der har givet anledningen til misforståelsen, men »det er ikke øverste ledelse, siger de«.

Berlingske har forsøgt at få et interview med den øverste leder ved Fyns Politi, politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, men er blevet henvist til at tale med Johnny Schou om sagen.

Hvad angår selve måltallene og betjentenes arbejde med at opfylde dem, forklarer Johnny Schou, at Fyns Politi som en del af den nationale færdselsstrategi har en forpligtelse til at udskrive bøder inden for bestemte lovovertrædelser. For eksempel har man på nationalt plan besluttet at sætte særligt ind over for spirituskørsel og for høj hastighed for at nedbringe antallet af færdselsuheld.

»Vi skal levere et antal sager hen over året, som er en del af et kontroltryk. Det er en færdselsindsats. Der skal vi levere 12.200 sager som udgangspunkt,« forklarer han.

Hos Rigspolitiet understreges det, at formålet med færdselsindsatsen netop er dette: At nedbringe antallet af trafikulykker.

»Der er ikke noget økonomisk incitament for kredsene forbundet med færdselsindsatsen, ligesom den aktivitetsbaserede økonomistyring ikke kan bruges til at udregne, hvor mange bøder, der skal skrives på hver vagt. Vi har derfor bedt Fyns Politi om at give en afklaring på, hvad der er op og ned i sagen« lyder der fra Anders Frandsen, kommunikationsdirektør ved Rigspoilitiet, i en skriftlig meddelelse.

Sidste år besluttede daværende justitsminister Søren Pind (V) at droppe måltallene på færsdelsområdet, men de gamle måltal er altså blevet erstattet af nye, som det fremgår i artiklen.