Politiets interne LTF-guide: Gå efter nye medlemmer, vagter og truende forsamlinger

For en uge siden blev gruppen Loyal To Familia forbudt. Berlingske har fået indsigt i politiets guide til at retsforfølge gruppen efter forbuddet.

I stil med rockergrupper som Hells Angels og Bandidos har LTF deres eget logo, som er et dødningehoved med bandana for munden og to pistoler neden under navnet Loyal To Familia. Tilføjelsen »BGP«, som nogle af dem bærer, henviser til Blågaards Plads på Nørrebro, hvor banden først opstod (arkivfoto). Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark STF

Hvis man tror, at det retshistoriske forbud mod Loyal To Familia alene betyder, at det er slut med at bære bandens dødningelogoer på sorte hættetrøjer i offentligheden, så skal man tro om igen.

Medlemmer slipper heller ikke, hvis de ændrer bandens navn.

Med Københavns Politis administrative forbud mod LTF, som trådte i kraft 4. september 2018, er »videreførsel af foreningen« blevet ulovligt, som chefanklager Ida Sørensen sagde det.

Men hvad betyder det?

Det betyder blandt andet, at det nu er ulovligt at rekruttere eller at lade sig rekruttere til Loyal To Familia. En bande, der kædes sammen med bandekonflikten sidste år i København med mere end 40 skyderier på åben gade og tre dræbte.

Derudover må LTF-medlemmer eller personer med tilknytning til gruppen finde sig i, at politiet kan udstede et påbud om, at de skal forlade et område, hvis deres tilstedeværelse er »egnet til at skabe utryghed«, eller hvis politiet vurderer, at der er tale om personer, som holder vagt på vegne af LTF.

Det fremgår af Rigspoliets guide til politikredsene, som Berlingske har fået indsigt i. Her forklarer Rigspolitiet også om undtagelser, hvor et påbud ikke kan komme på tale. Det gælder eksempelvis, hvis et LTF-medlem slutter sig til en gruppe af hooligans og opfører sig truende til en fodboldkamp - og »den udviste utryghed helt oplagt ikke har forbindelse til LTF«.

Har man som LTF-medlem eller tilknyttet person fået et påbud af politiet, kan man blive straffet med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Hvis påbuddet er begrundet i, at man stod vagt et sted for LTF, er strafferammen op til to års fængsel.

Med forbuddet er det også blevet ulovligt at udleje lokaler eller andet til gruppen, assistere med rådgivning eller hjælpe Loyal To Familia økonomisk på nogen måde. Ifølge Rigspolitiets vejledning til kredsene betyder det eksempelvis også, at det kan være ulovligt at sende penge til personer med tilknytning LTF, der sidder i fængsel.

Dertil kommer forbuddet mod at bruge LTFs logoer og tegn på rygmærker eller andre steder: Det er ulovligt og kan anses som en videreførsel eller udbredelse af LTF.

Her lyder det i vejledningen, at det ikke »i sig selv« er kriminelt at have tatoveringer med LTFs logo, navn eller lignende. Det er det derimod, hvis man har fået tatoveringen, efter LTF blev forbud, eller hvis man bruger tatoveringen »til at dominere i et lokalområde«.

Også her er der undtagelser, så det en varm sommerdag på stranden formentligt ikke vil være kriminelt at vise LTF-tatoveringerne frem.
Skulle personer fra LTF i øvrigt finde på at skifte navn for at omgå forbuddet, vil det ikke hjælpe.
»Hvis der i en vis udstrækning er tale om samme personkreds, udbredelse af det samme budskab og udøvelse af de samme aktiviteter, som før LTF blev forbudt, kan der reelt være tale om en videreførsel af LTF.
Ganske få timer efter at forbuddet sidste tirsdag trådte i kraft, blev fem personer i Fredericia sigtet af Sydøstjyllands Politi for at overtræde forbuddet.
Læs de otte punkter i Rigspolititets guide til at håndhæve LTF-forbuddet i grafikken nedenfor.