Politiet ser mellem fingre med cykeltelefoni

Det er farligt og ulovligt at bruge mobilen, når man kører på cykel, men det ser både cyklister og politiet stort på. Nye undersøgelser ventes at tydeliggøre problemets omfang.

En daglig tur gennem København kunne være en millionforretning, hvis lovens lange arm virkelig skred ind og noterede alle dem, der kører på cykel og bruger mobiltelefonen samtidig.

For det tager ikke lang tid at spotte dem, der bare lige må foretage et enkelt opkald eller se, hvem der nu har SMSet, samtidig med at de slingrer den tohjulede gennem morgentrafikken. Og hver af dem kunne skrives for en bøde på 500 kroner.

Men det gør politiet ikke. Et kig ned over sagerne fra i år afslører kun otte tilfælde, hvor politiet har skrevet en cyklist for at cykle og bruge mobiltelefon samtidig, erkender politikommissær Ole Kahr, der er operativ leder i Færdselsafdelingen hos Københavns Politi.

»Det er ikke det, vi gør allermest ved,« siger han og tilføjer, at politiet henholder sig til en skrivelse fra Rigsadvokaten, hvor det præciseres, at man ikke skal bruge kræfter på disse forseelser.

»Vi skal kun skrive folk, hvis de samtidig kører over for rødt, glemmer at række hånden ud, når de svinger eller den slags. Ikke bare for at køre på cykel og tale i mobiltelefon samtidig,« siger Ole Kahr.

Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er skrivelsen fra Rigsadvokaten dybt beklagelig, siger René la Cour Sell, direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.

»Hvis vi ved, at politiet ikke skrider ind, så snakker vi bare løs i mobiltelefonen og tænker, at det går nok. Loven tæller slet ikke med i billedet,« siger René la Cour Sell og kalder vores mobilkultur i trafikken »helt ad Pommern til«.

»Vi er slet ikke i tvivl om, at mobiltelefoner udgør en risiko, men da vi ikke kan dokumentere den med tal, er det svært at komme efter den prioritering,« fotsætter han.

Ifølge René la Cour Sell er det et politisk valg, at man ikke kender den nøjagtige sammenhæng mellem mobiltelefoner og ulykker. Politiet må nemlig ikke i forbindelse med en trafikulykke undersøge, om de involverede personers mobiltelefoner var tændt, da ulykken skete - i hvert fald ikke uden en dommerkendelse.

»Det ville ellers være nemt at undersøge via teleselskaberne,« siger han.

I foråret lavede Rådet for Større Færdselssikkerhed en tælling af, hvor mange trafikanter, der taler i mobiltelefon, mens de kører. Men den giver først mening, når man har resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse her i efteråret, for så kan man se, hvordan den trafik udvikler sig.

»Og så kan tallene forhåbentlig give grundlag for en diskussion om, hvorvidt vi har den rigtige kontrol,« siger René la Cour Sell med henvisning til, at Danmark er det land i Europa, der har mindst politikontrol i trafikken.

I løbet af efteråret kommer desuden en undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, og den kan muligvis give et billede af sammenhængen mellem mobiltelefoner og ulykker.

Kommissionen har fået indsigt i de politirapporter, der er udarbejdet i forbindelse med højresvingsulykker med lastbiler og cyklister og har siden interviewet de involverede i ulykkerne, fortæller et af kommissionens medlemmer, psykolog Gitte Carstensen fra Danmarks Transportforskning.

»Jeg tror godt, at folk kan finde på at lyve, hvis politiet spørger, om de talte i mobiltelefon på ulykkestidspunktet, for de ved jo, at det er ulovligt. Men da vi ikke sender vores resultater videre til politiet, kan vi håbe på, at folk er mere ærlige over for os,« siger Gitte Carstensen.