Politiet kan nu forbyde forsamlinger på offentlige steder

Politiet har af Folketinget fået vide beføjelser til at skride ind på steder, hvor politiet vurderer, at borgere ikke overholder kravet om forsamlinger på maksimalt ti personer. Nu kan politiet gøre mindre områder til lukket land i op til en uge.

»Et opholdsforbud er en ekstra mulighed for at stoppe smittefare et sted, hvor folk bliver ved at være for tæt på hinanden. Det vil typisk være efter situationer, hvor vi flere gange har spredt forsamlingen med et påbud,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I kampen for at minimere risikoen for smittespredningen i Danmark har politiet fået yderligere muskler i form af beføjelser til at nedlægge forbud mod færden på offentlige steder.

Politiet har nu mulighed for at forbyde ophold på offentlige steder, hvis personer er for tæt på hinanden, og hvis politiets påbud falder for døve øren. Det oplyser Rigspolitiet onsdag i en pressemeddelelse.

Politiets beføjelser kommer i kølvandet på, at regeringen og et enigt folketing indførte et forbud mod forsamlinger på flere end ti personer.

I pressemeddelelsen skriver Rigspolitiet, at der i nogle tilfælde har været udfordringer i forhold til, at betjente flere gange har måttet vende tilbage og udstede påbud samme sted. Af den årsag har Folketinget nu givet mulighed for, at politiet kan indføre forbud mod at opholde sig på et afgrænset område i det offentlige rum i helt op til syv dage.

»Et opholdsforbud er en ekstra mulighed for at stoppe smittefare et sted, hvor folk bliver ved at være for tæt på hinanden. Det vil typisk være efter situationer, hvor vi flere gange har spredt forsamlingen med et påbud,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde i pressemeddelelsen.

Ophold i området kan herefter medføre bøde for alle, der opholder sig i området uanset antal. Det vil dog stadig være tilladt at passere igennem området i forbindelse med eksempelvis løbeture, hundeluftning med videre. En bøde vil være på 2.500 kroner og kan stige i gentagelsestilfælde.

Den nye regel fremgår af § 10 i »bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19«, som er udstedt i medfør af epidemiloven

Hvis politiet nedlægger forbud mod at opholde sig på et offentligt sted, vil der blive skiltet på det pågældende sted.

Forbuddet kan indføres, hvis politiet skønner, at det er nødvendigt for at hindre smittefare på stedet, og at påbud på stedet ikke skønnes at være tilstrækkeligt.

Hidtil har politiet haft mulighed for at udstede bøder, hvis grupper af personer vurderes at forbryde sig mod reglerne.

Det nye forbud, oplyser politiet, gælder for mindre afgrænsede områder som parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne, forretninger, indkøbscentre i åbningstiden og campingpladser. Der er ikke tale om større områder, som eksempelvis bydele fastslår politiet.