»Politiet kan jo klæde folk af«

Politiet får for meget magt ved de nye visitationszoner, mener advokat Knud Foldschack. Politiet mener, at det har præventiv effekt.

En forværring af kriminalitetsbilledet fra maj til august. En stribe overtrædelser af våbenloven i området og en eksplosion fra en håndgranet i weekenden.

Det er ifølge politiadvokat Anders Dorph en del af baggrunden bag visiteringszonerne.

- Selvfølgelig er det da et indgreb, men vi iværksætter det her for at undgå knive i nattelivet. Den pågældende, der visiteres skal gerne undgå at føle, at netop han har haft en mistænkelig adfærd. Det her indgreb skal medføre en fornemmelse af præventiv adfærd fra politiet.

Undtagelsestilstand

På den anden side står advokat Knud Foldschack, der mener at zonerne aldrig burde være indført. Han mener, at politiet af bagvejen sniger en undtagelsestilstand ind til at blive hovedreglen, og frygter hvad politiet kan få beføjelser til.

- Vi er jo derhenne, hvor politiet rent faktisk kan bede en person om at klæde sig af. Jeg har tidligere overværet de her visitationer og set, hvordan man går til værks, og det er radikalt. Der er tale om meget meget tæt visitation, som er meget mere vidtgående end hvad politiet har lov til.

Han mener ikke, at politiet bare bør indføre visitationszoner af længere varighed. Det bør være undtaget til kun at kunne indføres under særlige omstændigheder.

- Ved fodboldvold, uro i forhold til Christiania, Blagårds Plads eller urocentre. Der kan jeg godt se, det kan have betydning at gribe ind, men når det bliver af længere varighed har vi et problem.

Ufarlig visitation

Anders Dorph maner til besindighed, når det kommer til karakteren af de visitationer, der kan komme på tale.

- Jeg tror, man skal sondre mellem den visitation, man bruger, når man leder efter våben, og den man bruger, når man leder efter 0,08 gram heroin. Der skal jo en langt mindre grundig visitation til, når man leder efter en kniv.

Han mener desuden ikke, man som københavner bør frygte, at visitationszonen en dag omfatter hele København.

- Nej, helt sikkert ikke. For det første vil det kræve en lovændring, men der er heller ikke behov for en sådan visitationszone for hele København. Meningen med setuppet er, at man målrettet skal undgå knivstikkerier i nattelivet og farlige situationer, siger Anders Dorph.

Omvendt bevisbyrde

Knud Foldschack er mere skeptisk og mener, man bør passe på med sådanne initiativer.

Problemet er jo, at hvis politiet bruger et enkelt redskab til at generalisere er det skidt. Især hvis det udbreder sig til hele København.

- Der er naturligvis nogle regler ifølge politiloven om, at en visitationszone maksimalt må være i 30 dage ad gangen, inden den skal genforhandles, men problemet er, at det går fra at være en ekstraordinær situation til at blive en ordinær.

- Man vender bevisbyrden, så i stedet for at politiet skal føre beviserne, er det nu borgeren, der skal bevise sin sag. Overvejelsen er retssikkerhed over for kontrol. Og den bør man passe bedre på, siger Knud Foldschack.