Politidirektør fik gratis teaterbilletter

Politidirektør ved Østjyllands Politi har taget imod gratis teaterbilletter, selvom det er ulovligt. Der er ingen bagatelgrænse, og selv ganske små gaver er forbudt, siger lektor i forvaltningsret. Rigspolitiet vil nu undersøge politidirektøren.

»Når politidirektøren og konen har fået gratis teaterbilletter, er han jo ikke længere uafhængig. Det her er altså ulovligt.«

Så klart lød det i 2010 fra professor i forvaltningsret Claus Haagen Jensen, da det kom frem, at Jørgen Ilum, som er politidirektør ved Østjyllands Politi, havde taget imod billetter til 15 premiereforestillinger.

Nu viser en aktindsigt til metroxpress, at politidirektøren mindst fem gange siden har taget imod billetter til premiereforestillinger med ledsager i Aarhus Teater, skriver metroxpress.

Senest 31. januar i år, hvor han var til premieren på Henrik Ibsens »Hedda Gabler«. Derudover har han taget imod to VIP-kort til Den Gamle By, der hver gjaldt et år ad gangen og også gav gratis entre til ledsagere.

Ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing er reglerne kun blevet strammet siden direktørens seneste sag.

»Reglerne fortolkes meget snævert og ifølge Finansministeriet gælder der ikke engang en bagatelgrænse. Så selv ganske små gaver er forbudt. Reglerne gælder også for offentligt ansattes ægtefæller,« siger han, men vil dog ikke gå ind i den konkrete sag.

Ifølge en pjece fra Justitsministeriet kan der være tale om bestikkelse, »hvis der ydes en gave eller en anden fordel« og »Det kan være strafbart, selv om fordelen ikke kommer den offentligt ansatte selv til gode. En gave til den ansattes ægtefælle, børn, forældre eller andre nærtstående vil således også være bestikkelse«.

Sagen er så alvorlig, at Rigspolitiet efter metroxpress’ henvendelse nu vil undersøge politidirektøren.

Jørgen Ilum har ikke ønsket at tale med metroxpress om sagen. I et skriftligt svar bekræfter han dog at have taget imod billetterne.

»Det er min opfattelse, at der med min stilling som politidirektør følger repræsentative forpligtelser, der blandt andet giver mulighed for netværksskabelse, og som gør det naturligt at tage imod invitationer til at deltage i kulturelle arrangementer og i det lokale kulturelle liv, og det er i det lys, jeg har taget imod invitationerne,« skriver han.

»Ved flere lejligheder har min hustru tillige været inviteret og har derfor ledsaget mig, hvilket jeg ligeledes finder har været naturligt,« skriver han og afviser, at gave-giverne på nogen måde har opnået fordele.

Direktøren på Aarhus Teater, Henning Kærsgaard afviser dog, at der var tale om repræsentative opgaver for de inviterede.

»Nej, der var ikke noget repræsentation over det, det var rent privat. Det har bare været kutyme, at vi sender de her invitationer, hver gang vi har premiere, og den liste står Jørgen Ilum så på,« siger Henning Kærsgaard.

Jørgen Ilum har ikke ønsket at kommentere disse udtalelser.

BNB