Politidirektør: »Det lugter lidt for meget af Orientens mystik efter min smag«

Tibetkommissionen. Johan Reimann har som topembedsmand overlevet den ene politiske skandale efter den anden. Torsdag blev den tidligere politidirektør afhørt om sin rolle i Tibet-sagen, og her lykkedes det ham på vanlig – og sprogligt ekvilibristisk vis – at afværge flere kritiske spørgsmål.

Tidl. politidirektør Johan Reimann ankommer til retten i Søborg. (Foto: Jens Astrup/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Forsamlingen i det store retslokale bryder ud i et mindre kollektivt grin.

Johan Reimann, den tidligere politidirektør i Københavns Politi, har netop afværget endnu et spørgsmål fra Tibetkommissionens udspørger Jakob Lund Poulsen. Embedsmanden er tilsyneladende i sit es. Fuld af sprogligt overskud, skarp i mælet og ikke bange for at vende præmissen for det stillede spørgsmål på hovedet.

»Det er ikke på nogen måde bevis for, at der er givet en ulovlig ordre.«

»Derfor er jeg ikke glad for, at noget, der er bestridt, bliver brugt som præmis for et spørgsmål,« konstaterer Johan Reimann med en skarphed, så selv Jakob Lund Poulsen må trække en smule på smilebåndet.

På skærmen foran den tidligere politidirektør toner et af Tibet-sagens altafgørende dokumenter frem. Det er den operationsbefaling, hvis offentliggørelse i 2015 dannede grundlag for hele Tibetkommissionens fødsel, og som ifølge flere parter i sagen kan ses som bevis for, at der i Københavns Politi rent faktisk forelå en konkret ordre om, at politiet skulle skærme for ellers fredelige demonstranter under den kinesiske præsidents besøg i 2012.

Men den køber Johan Reimann dog ikke.

»Jeg nødt til at sige, at jeg ikke anser operationsbefalingen som tydelig og let forståelig. Det afgørende er, hvilke ordrer der er blevet videregivet mundtligt i mønstringen,« siger Johan Reimann og undsiger dermed en af sine forhenværende kollegaer i Københavns Politi Mogens Kjærgaard Møller.

Under et forhør i november kaldte vicepolitikommissæren selvsamme del af operationsbefalingen for »åbenlyst ulovlig«, men det får dog ikke umiddelbart Johan Reimann til at skælve.

Han står fast, som han for så vidt har gjort gennem hele sin professionelle embedsmandskarriere.

Siden Johan Reimann første gang blev kendt som en af Tamilsagens nøglefigurer i begyndelsen af halvfemserne, har han nemlig bestredet flere topposter i det danske embedsværk. Og mens skandalerne tilsyneladende har haft det med at følge i hans fodspor, er Johan Reimann forblevet noget nær urokkelig.

Det gjaldt både, da han som politidirektør i 2012 blev indblandet i den »nødløgns«-affære, som i sidste ende kostede Morten Bødskov (S) jobbet som justitsminister. Og det er også tilfældet i dag, hvor han indtager forhørsstolen i Østre Landsrets lokaler i Søborg.

Det er her, en storstilet undersøgelseskommission i løbet af de seneste måneder har forsøgt at kulegrave forløbet omkring omstridte Tibet-sag. Spørgsmålet er, hvorfor fredelige demonstranter i 2012, og ved flere efterfølgende tilfælde, blev forhindret i at vise deres utilfredshed med den kinesiske præsidents besøg i København. Og hvem der i givet fald bærer ansvaret for den beslutning.

Johan Reimanns afhøring været ventet i spænding.

Dels fordi han som embedsmand tidligere har været involveret i flere farverige politiske sager. Og dels fordi kommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, tidligere har antydet, at Johan Reimann som politidirektør var i dialog med en ledende medarbejder i Udenrigsministeriet forud for det kinesiske statsbesøg i København.

Spekulationerne gik hurtigt i gang. Kunne det mon være opkaldet, der koblede hele miseren i Københavns Politi med embedsmændene i Udenrigsministeriet? Beviset for, at ordren kom udefra, og at andre myndigheder end politiet også var indblandet i beslutningen om skærme for fredelige demonstranter?

Nej, ikke det fjerneste, hvis man skal tro formiddagens hovedperson.

»Jette Nordam (chef for protokollen i Udenrigsministeriet, red.) ringer til mig og betoner vigtigheden af, at besøget gennemføres værdigt og ordentligt. Der var tale om saglige hensyn,« siger Johan Reimann, der dog ikke erindrer udenrigschefens præcise formuleringer.

At kineserne »ikke måtte tabe ansigt« blev dog aldrig sagt direkte. Og han ville aldrig selv bruge det udtryk, lod han forstå.

»Det lugter lidt for meget af Orientens mystik efter min smag,« forklarede Johan Reimann senere til en vis morskab for forsamlingen. Og enkelte fnys.

Forsvarer sigtede politimænd
Johan Reimann er gang på gang blevet fremhævet som en særdeles loyal embedsmand, og som det blandt andet bliver slået fast i dagsaktuel artikel fra Information, er det måske netop en af grundene til, at manden gentagende gange er blevet hvirvlet ind i politiske skandaler.

»Når man er ansat som embedsmand i et ministerium, så står man last og brast med ministeren, og hvis man ikke er indstillet på at ofre sig, så skal man blive væk,« citerer Information ham blandt andet for at have sagt under en hedengangen forelæsning på jurastudiet.

Og Johan Reimanns loyalitet skinner da netop også igennem i dagens forhør. Her slår han gentagende gange fast, at han stoler meget på de ledende politifolk, der havde ansvaret for at styre slagets gang under den kinesiske præsidents besøg. Derfor har han heller aldrig fundet anledning til at betvivle det, de tidligere har sagt om deres rolle i Tibetsagen.

»De er blandt de dygtigste og mest pålidelige politifolk i Danmark,« konstaterer han flere gange, uden dog at tage stilling til den sigtelse, to af de omtalte politimænd i dag har hængende over hovedet.

Begge er de mistænkt for at have løjet overfor Københavns Byret i forbindelse med Tibet-sagen.

Udover afhøringen af Johan Reimann bød torsdagen også på kommissionsforhør af Thorkild Fogde, som var Reimanns efterfølger på posten som politidirektør, samt rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Mens Johan Reimann vedholdende stod fast på, at der aldrig er blevet givet nogen klokkeklar ordre om at skærme for demonstranter, tog Thorkild Fogde dog til genmæle.

Om operationsbefalingen sagde han blandt andet, at ordlyden var i klar modstrid med det, Københavns Politi oprindeligt meddelte Folketingets Retsudvalg i 2012. Dengang lød meldingen, at der ikke var blevet givet nogen instruks om at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden fra politiets side. Men ordlyden i operationsbefalingen peger dog i en anden retning ifølge Thorkild Fogde.

»I min optik strider det direkte imod det, man tidligere har fortalt i 2012, at der selvsagt ikke var taget initiativer i den retning«, lød det fra politichefen.

Johan Reimannn har efter eget udsagn ikke selv haft noget at gøre med udformningen af den omstridte operationsbefaling, ligesom han angiveligt først blev bekendt med indholdet af den flere år efter den kinesiske præsidentens besøg i 2012.