Plan om nyt ministerium for velfærd

Indenrigsminister Karen Jespersen (S) ønsker at udvikle Indenrigsministeriet til et Velfærdsministerium. Målet er at gøre ministeriet til centrum for en overordnet debat om værdigrundlaget for det danske samfund.

Det er slut med blot at diskutere tørre tal og emner som integrationsydelse, den årlige kommuneøkonomi og tilsynet med amter i Indenrigsministeriet. Nyudnævnte indenrigsminister Karen Jespersen (S) er parat til en gennemgribende omdefinering af det 152-årige ministeriums opgave. Visionen er, at Indenrigsministeriet fremover skal være centrum for den mere generelle debat om selve værdigrundlaget for det danske samfund.

"Min tanke er at udvikle ministeriet til et slags Velfærdsministerium, der sikrer den overordnede debat om vores fælles mål. Vil vi have mere brugerbetaling, hvordan prioriterer vi, og hvordan sikrer man kvaliteten lokalt i de kommunale ydelser," siger Karen Jespersen, der mener diskussionen om velfærd i alt for høj grad har handlet om overordnede tilkendegivelser.

"Men fra generelle udsagn må vi til at spørge specifikt til, hvordan pengene bliver brugt bedst muligt. Indenrigsministeriets ansvarsopgaver er trods alt de grundlæggende mekanismer i velfærdssamfundet. Derfor bør det anskues meget mere som adfærdsregulerende," siger Karen Jespersen, der lancerer sin vision samtidig med regeringens første folkehøring i dag om kvalitet i ældreplejen.

"Jeg tror borgerne meget i dag oplever, at vi som politikere har lagt en vej ud, som vi bare følger. Og når så borgerne er utilfredse, at vi så ikke reagerer på utilfredsheden. Der må vi helt konkret inddrage borgerne, så de føler, de har medansvar og medindflydelse," siger hun.

Karen Jespersen erkender, at der er tale om et regulært skifte i Indenrigsministeriets rolle, men mener hun i endnu højre grand end i Socialministeriet kan være katalysator for en bred holdningsdebat. I den forbindelse foreslår Karen Jespersen, at Indenrigsministeriet koordinerer og udvikler en række opgaver for Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet.

"I stedet for, at de hver for sig udvikler kvalitetsstandarder, så kunne det være en overordnet opgave for Indenrigsministeriet."

Hun nævner, at der i visse tilfælde er urimelig forskel på ydelser og service fra kommune til kommune.

"Grundlæggende har vi selvfølgelig det lokale selvstyre, som jeg ikke vil røre ved. Men måske kunne Indenrigsministeriet i samarbejde med kommunerne videreudvikle service-deklarationerne, så kommunerne fremover forpligtes til at tydeliggøre over for deres borgere, hvad de har ret til - eksempelvis med førtidspension og hjemmehjælp," siger hun. Ministerens vurdering er, at borgerne føler, de forskelsbehandles.

"Der er nogle forskelle, som ikke er tilsigtet. For eksempel med førtidspension, hvor borgerne ofte - med rette - oplever, at de ikke bliver behandles ens. Der går mine bestræbelser ud på at sige: Hvad er det, vi vil med det lokale selvstyre."