Pjække-SMS fra skolen får fravær til at falde

Stockholmske elevers pjæk er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. Flere danske skoler gør det samme med succes, og flere bør følge trop, mener forældre og elever.

Modelfoto af to mobiltelefoner der viser SMS-beskeder mellem skole og forældre til en elev. Fold sammen
Læs mere

Det kan være fristende at snue lidt længere om morgenen, forkorte skoledagen og udeblive fra de sene timer eller skippe matematik til fordel for sjov med kammeraterne.

I Sverige er det imidlertid blevet sværere for skoleelever at slippe afsted med pjæk.

Det skyldes et stockholmsk forsøg, der skal mindske elevers ulovlige fravær, og som har vist sig særdeles effektivt, skriver Svenska Dagbladet. Flere skoler i Stockholm har halveret elevernes fravær i perioden, hvor forsøget har kørt. Eksempelvis havde elever på Nytorpsskolen for fire år siden 8,6 procents ulovligt fravær, mens tallet i dag er 1,9 procent. Blommensbergsskolens elever havde 5,9 procents fravær i 2009, men efter forsøgets start, er tallet ligeledes faldet til 1,9 procent. Skolen, der har mindsket elevernes pjæk mest, er Akalla Grundskola. Her var elevernes ulovlige fravær ni procent, mens det i dag er 2,1 procent.

Der er tale om ulovligt fravær, hvis fraværet ikke er aftalt med skolen, og hvis eleven ikke er meldt syg.

Men hvad er så det effektive middel mod ondt i pjæktarmen? Det er såmænd en SMS til den pjæksyge elevs forældre, der gør opmærksom på, at deres barn ikke er mødt i skole.

Hvis en elev ikke dukker op, når klokken ringer til time, får vedkommendes mor eller far en SMS, ligesom skolen hver uge udarbejder en oversigt over hver enkelt elevs fremmøde – eller mangel på samme – som skal underskrives af en forælder.

Fravær faldt med 50 pct. på tre måneder

Det nye, tætte samarbejde mellem skole og hjemmet, hvor eleven risikerer at skulle stå skoleret for mor og far, er tilsyneladende nok til at få unge mennesker ud af fjerene og afsted i skole.

Derfor kunne vi med fordel udbrede samme SMS-model i Danmark, mener formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen.

»En fraværs-SMS giver os mulighed for at handle, så vi kan hive fat i vores unge mennesker, hvis de begynder på det her småpjækkeri. Det er svært at få en god mødedisciplin, hvis barnet først er kommet ind på en »pjækkevej«, og en SMS kan være med til at sætte en stopper for pjækkeriet allerede i opløbet,« siger Mette With Hagensen.

Hun opfordrer til, at skoler og forældre får lavet en fælles aftale om, at hvis elever ikke møder op, og ikke er sygemeldt fra morgenstunden, skal det udløse en SMS til barnets forældre. På den måde forpligter forældre sig også til at sygemelde et sygt barn, så skolen har en reel chance for skelne pjæk fra lovligt fravær.

Danske Skoleelever synes også, det er en god idé at forsøge sig med en SMS til forældre, hvis børn ikke møder i skole uden at være meldt syge.

»Pjæk er et stort problem, og det er vigtigt, at vi får skabt en pjækfri kultur rundt omkring på skolerne. En SMS vil betyde, at det bliver sværere for eleven at blive væk fra skolen, og hvis metoden virker i Sverige, vil den nok også virke i Danmark,« siger formand Miranda Dagsson.Der findes allerede danske skoler, som har etableret en SMS-ordning for at mindske elevers pjæk. Blandt andet sender samtlige skoler i Holbæk Kommune en SMS til forældre, hvis børn ulovligt er udeblevet fra skolen, ligesom Vamdrup Skole ved Kolding har implementeret ordningen og melder, at den har en effekt på elevernes fremmøde. På Herfølge Skole i Køge Kommune har man også mindsket elevernes fravær, efter at man implementerede en SMS-tjeneste.

»Vores elever havde for meget ulovligt fravær, da vi startede med at sende forældre en SMS i 2011. På tre måneder faldt fraværet imidlertid med 50 procent, så ordningen virker virkelig. Den har sat fravær på dagsordenen i en helt anden grad end tidligere,« siger Søren Kokholm, skoleleder på Herfølge Skole.

Fra 2015 følger resten af Køge Kommunes skoler trop.

I en mail til Berlingske skriver Kommunernes Landsforening, at danske kommuner generelt har et stort fokus på, hvordan ulovligt fravær kan imødegås på skolerne. Men hvad der virker for én kommune, virker ikke nødvendigvis for en anden, understreger chefkonsulent i KL Anette Aunbirk:

»Udfordringerne og behovene kan være meget forskellige fra kommune til kommune, fra skole til skole og fra elevgruppe til elevgruppe. Derfor kan en SMS-løsning være en god idé ét sted og en anden løsning bedre et andet sted.«