Pigevold halveret på bare ét år

Piger i alderen 15-17 fik sidste år halvt så mange strafferetlige domme som i 2012. Justitsminister Karen Hækkerup glæder sig over udviklingen, men hun vil have tallet endnu længere ned.

Antallet af unge piger, der findes skyldige i vold, er halveret på ét år. Det viser nye tal fra Justitsministeriet.

I 2012 faldt der 132 strafferetlige afgørelser for vold begået af piger i alderen 15 til 17 år. I 2013 var antallet af afgørelser faldet til 65.

Tager man de lange briller på, er unge pigers vold faldet med en tredjedel fra 2004 til 2013.

Justitsminister Karen Hækkerup (S) glæder sig over udviklingen.

»Det glade budskab om, at unges kriminalitet gennem ti år er nedadgående, er en vigtig pointe i den nye undersøgelse. Vi har den seneste tid hørt nogle grumme historier om voldelige pigebander. De konkrete sager er helt uacceptable og frygtelige, men med til billedet hører også, at unge piger faktisk dømmes sjældnere for vold end tidligere,« siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om det går den rigtige vej, skal tallet endnu længere ned, påpeger justitsministeren:

»Vi skal konsekvent gribe de unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane. At blive involveret i kriminalitet i en tidlig alder kan få livslange konsekvenser, som man ikke kan overskue som ung«.

Karen Hækkerup understreger, at man politisk allerede har taget initiativer på området.

»Vi har sammen med satspuljepartierne blandt andet styrket den forebyggende indsats for unge, der udviser en bekymrende adfærd, og afsat penge til netværkssamråd i kommunerne for unge, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet«.