Peter Lofts fire linjer har ændret ordlyd

Nok en version af Peter Lofts fire snart berømte linjer er dukket op, og den nye version går endnu tættere på Thorning og Kinnocks privatliv, lyder vurderingen.

Foto: NIels Ahlmann Olesen
Mistanken om, at tidligere departementschef Peter Loft havde skjulte motiver, da han bad om at få de snart meget berømte fire linjer med ind i statsministerparret Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skatteafgørelse, er styrket.

Sådan lyder vurderingen fra forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, efter at yderligere en version af linjerne i går blev offentlige i skattesagskommissionen. For den nye version viser, at Loft var særdeles opsat på at få passagen med, ligesom tilføjelsen i den formentlig oprindelige udgave er endnu mere konkret om Thorning-Kinnocks familieforhold og dermed i højere grad kan pege på rygterne om Kinnocks homoseksualitet, lyder vurderingen.

»Uanset om det sker på samme møde, så giver det ikke mening, at han først forsøger at få én version med, får at vide af sine embedsmænd, at den er irrelevant, og så prøver igen. Det viser, at Loft er meget interesseret i at få en formulering med,« siger Roger Buch.

Den kendte version af de fire linjer lyder:

»Skat har sammenholdt de oplysninger, du og din repræsentant har indgivet, med de oplysninger Skat selv er i besiddelse af eller har indhentet. Skat finder på denne baggrund at kunne verificere de afgivne oplysninger, som yderligere bestyrkes af de oplysninger, som du og din repræsentant har afgivet om jeres erhvervs- og familiemæssige forhold.«

Men Skattesagskommissionens udspørger, Lars Kjeldsen, kunne i går oplyse, at der også findes en version med denne slutning:

»... som du og din repræsentant har givet, om den måde din og din families dagligdag er indrettet på, jeres erhvervs- og familiemæssige baggrund.«

Det nye er altså den direkte henvisning til »din og din families dagligdag.«


Berlingske har i denne uge afdækket, hvordan Thorning og Kinnocks daværende skatterådgiver, Frode Holm, kastede rygtet om Kinnocks homoseksualitet ind i skattesagen på et møde hos Skat København 26. august 2010. Og hvordan rygtet vandrede fra Skat Københavns direktør, Erling Andersen, over Peter Loft og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) til spindoktor Peter Arnfeldt. I efteråret 2011 kendte dagbladet BT også til, at rygtet kom fra Frode Holm.

Forventningen op til afgørelsen af Thorning og Kinnocks skatteforhold var, at indholdet blev offentligt.

»Den nye tilføjelse ligner en mere specifik beskrivelse, der går endnu tættere på relationen mellem ægtefællerne. Skatteministeriets top har ellers signaleret, at man gerne ville dække sig af for spørgsmål, men i virkeligheden kan den ene sætning lige så godt udløse, at folk begynder at stille spørgsmål til ægtefællernes relation,« siger Roger Buch.

Begge versioner er formentlig skrevet den 13. september 2010 på et af de meget omtalte fem møder mellem Skat Københavns direktør, Erling Andersen, og Peter Loft. Selv forstår Peter Loft ikke kritikken. Han har hele tiden holdt fast i, at de fire linjer blot skulle underbygge, hvor grundigt Skat havde gennemgået alle forhold inden afgørelsen.

»Hvorfor skulle jeg være mere interesseret i at få det med, fordi jeg skriver to versioner? Jeg var interesseret af den simple årsag, at det ville bestyrke afgørelsen. Fordi jeg ikke rammer plet første gang, kan jeg ikke se, at det belaster mig,« siger Peter Loft.


De to vidner hos Skattesagskommissionen i går, afdelingsleder Hanne Dahl Kofod og afdelingsleder Inger Kirstine Sommer Hansen, vidste begge, at Skat København i sommeren 2010 vurderede de fire linjer som irrelevante.

»De var overflødige. Vi synes, at vores afgørelse indeholder det, den skal,« forklarede Hanne Dahl Kofod.

Hun kendte ikke til Peter Lofts motiv:

»Han mente vel, at det var relevant,« sagde Hanne Dahl Kofod.