Personlige forbindelser hjælper udsatte unge

En god relation til et andet menneske hindrer mange traumatiserede unge i at skade sig selv. Hvis sundhedsvæsenet bliver bedre til at støtte den udsatte, vil man komme en del selvskadende adfærd til livs.