Personer straffet for krænkelser mod børn søger job i Københavns institutioner – men lederne ved, hvad de skal gøre

Byens vuggestuer og børnehaver modtager ansøgninger fra personer, der har plettede børneattester. Derfor har man undersøgt, om de kommunale ledere ved, hvad de skal stille op. Borgmester er tilfreds med resultatet.

Københavns Kommune indhenter børneattester i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere i for eksempel vuggestuer og børnehaver. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Personer med pletter på børneattesten søger job i københavnske vuggestuer og børnehaver, men lederne på institutionerne har styr på det.

Sådan kan man sammenfatte en uvildig undersøgelse, som Københavns Kommunes Intern Revision netop har afleveret til Børne- og Ungdomsudvalget i kommunen.

I oktober sidste år besluttede udvalget at undersøge, om kommunens regler for vurdering af børneattester i forbindelse med ansættelser var til at forstå for de kommunale ledere under Børne- og Ungdomsforvaltningen.

En børneattest er en slags straffeattest, men indeholder oplysninger om overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år samt flere terrorrelaterede lovovertrædelser.

Loven siger, at der skal indhentes en børneattest, når der ansættes personer, som færdes blandt børn under 15 år. Formålet er at sikre børn mod eksempelvis pædofile. Københavns Kommune tillader ikke arbejde, hvor der er børn til stede, hvis man har en plettet børneattest.

Sagen fra Murergården

Forhistorien for undersøgelsen var en sag fra institutionen Murergården på Nørrebro i København, som især Dagbladet Information beskrev sidste år.

I 2016 skulle institutionens daværende leder, Brita Fabricius, ansætte en maler. Hun fulgte reglerne og indhentede en børneattest på ansøgeren, men vurderede efterfølgende, at en dom på fire måneders betinget fængsel ikke skulle forhindre maleren i at male et stakit.

»For min skyld kunne han sådan set godt lave arbejdet. Det her er jo ikke et arbejde med børn. Jeg tænkte også: Det her kan blive en konflikt. Men jeg vidste også gennem vejledningen, at man ikke bare kan sige 'du må ikke få arbejdet'. Man skal foretage et skøn,« sagde hun til Information og medgav, at hun skønnede forkert.

Det samme mente Københavns Kommune, der opsagde børnehavelederen.

Ifølge undersøgelsen er det langtfra hverdag, at personer med pletter på børneattester søger ansættelse i institutioner med børn. Men lederne, hvoraf halvdelen har svaret, ved, hvordan de skal håndtere det.

162 af 172 ledere er således bekendt med kommunens vejledning til håndtering af børneattester, og blot tre procent er uenige i, at vejledningerne herom er tydelige og klare.

»Det er vigtigt, at man kender retningslinjerne, og det viser undersøgelsen, at man gør. De opleves som værende kendte og klare i forhold til, hvad man skal gøre. Det er jeg tilfreds med,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Læs hele Intern Revisions redegørelse og spørgeskemaundersøgelse her

24 eksempler

Af undersøgelsen kan også konkluderes, at attesterne tjener deres formål. 24 ledere markerer, at de en eller flere gange har oplevet, at der har været påtegninger på børneattester i forbindelse med ansættelser.

Til det siger borgmesteren:

»Det står alle frit for at søge job på skoler og i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at ledelsen og forvaltningen formår at forholde sig til de sager, der er, og sikre, at procedurerne er på plads, så der er den nødvendige sikkerhed og tryghed omkring vores børn. Og sådan er det.«