Personalestrid rammer patienterne

Social- og sundhedsassistenternes evner bliver ikke udnyttet fuldt ud på landets sygehuse. Mange føler, at de bliver forhindret i at lave de ting, de kan.

En stor del af social- og sundhedsassistenterne oplever, at de i deres hverdag bliver bremset i at udføre de opgaver, som de ellers er uddannet til at tage sig af. Det skriver Ugebrevet A4, der har gennemført en undersøgelse blandt 581 sygehusansatte social- og sundhedsassistenterne.

Det er særligt oversygeplejerskerne, der stikker en kæp i hjulet, viser undersøgelsen. 44 procent af sosu-assistenterne peger på, at det er oversygeplejerskerne, der bremser deres muligheder for at gå stuegang, uddele medicin og lave apoteksbestillinger. Det til trods for, at det er en officiel strategi, at manglen på arbejdskraft blandt andet skal bekæmpes ved at flytte opgaver, der tidligere blev varetaget af sygeplejerskerne til social- og sundhedsassistenterne.

Ifølge social- og sundhedsassistenternes fagforbund, Fag og Arbejde (FOA), ville patienterne på de danske sygehuse kunne få hurtigere behandling, hvis social- og sundhedsassistenterne fik lov til at udnytte deres kompetencer i det daglige arbejde.

/ritzau/