PC og TV vigtige for børns venskaber

Computer og fjernsyn er med til at udvikle børns sociale kompetencer, siger forsker.

Behov for venner? Tænd for tv'et eller grib musen. Tv-kigning og pc-spil er en vigtig del af børns sociale liv og er med til at skabe og sikre deres venskaber, skriver URBAN.

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning CeFU om Unges forhold til biblioteker viser, at pc-spil og tv-kigning spiller en stor rolle i skabelsen af unges evne til at begå sig socialt.

»Undersøgelsen viser, ligesom tidligere undersøgelser, at unge gennem pc-spil udvikler sociale kompetencer. Hvis man iagttager unge i en ungdomsklub, der spiller computerspil, har de nogle spilleregler, så de holder pause og lægger deres våben på samme tid, uden at de aftaler det fra gang til gang,« siger Anne Kofod, ungdomsforsker ved CeFU ved Danmarks Pædaogiske Universitet.

Hun er sammen med adjunkt Niels Ulrik Sørensen forfatter til rapporten.

Den viser også, at det især er drenge, der spiller computer, mens pigerne vedligeholder venskaberne omkring tv-skærmen:

»Når piger ser tv og dyrker den 10. genudsendelse af Beverly Hills eller andre serier, får de gennem tv-serierne en fælles referenceramme, som de bruger til at finde ud af, hvad de selv synes er i orden i forhold til kærester, udseende, uddannelse og alkohol,« siger hun.

Medierne spiller nemlig en stor rolle i børns venskaber, siger professor i medievidenskab på Syddansk Universitet Kirsten Drotner:

»Tidligere troede man, at først kom venskaberne, og så brugte børnene medierne sammen. Nu ved man, at det er omvendt. Medierne strukturerer børns venskaber. De bliver venner med dem, der gør det samme som dem selv. Typisk spiller drenge computerspil sammen, enten fysisk i det samme rum eller over nettet. Pigerne ser film og tv-serier, enten sammen eller alene, og så snakker de sammen om dem,« siger hun.

For måske er medierne anderledes end den gang, vores forfædre sad i hulen, men behovet er det samme.

»Mennesket har helt grundlæggende brug for at være sammen med andre. Det gør medierne muligt - og nu kan man være sammen uden at sidde op af hinanden,« siger hun.

Kilde: Urban