Patienter får tildelt ansvarlig læge

Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger er blevet enige om at indføre en behandlingsansvarlig læge, som skal sikre, at patienter ikke føler sig fortabte i sundhedssystemet.

Læs mere
Fold sammen

Som patient kan man komme til at føle sig fortabt i det store sundhedssystem.

Derfor har Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger besluttet at indføre en behandlingsansvarlige læge, som skal inddrage patienten og sørge for et godt samarbejde om patientens forløb, som skal tilrettelægges i et samarbejde mellem læge, patient og pårørende.

Ifølge formand for Danske Regioner, er en behandlingsansvarlig læge det, der har stået øverst på borgernes ønskeliste.

»De vil gerne have en, der tager ansvar for deres forløb, som sørger for, at de bliver inddraget og får den nødvendige information. Vi er i gang med en stor kulturændring i retning af Borgernes sundhedsvæsen, og det her er et vigtigt skridt i den retning. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle nøgleaktørerne i et partnerskab om så vigtig en opgave, og at vi kan gøre det på alle sygdomsområder. Det vil få stor betydning for patienterne,« siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Indfasningen af den behandlingsansvarlige læge og den tværgående patientansvarlige læge vil ske løbende de kommende år, og det forventes, at den behandlingsansvarlige læge vil være bredt indfaset senest i midten af 2018.