Partier kræver handling: Overfyldte fængsler bliver et endnu større problem næste år, og »pilen peger på blå blok«

DF og SF er enige om, at situationen i landets fængsler og arresthuse kræver politisk handling, ikke mindst for at øge rekrutteringen af den største mangelvare: fængselsbetjente. Elever skal have løn i stedet for SU under uddannelse, og færdiguddannede skal have lønforhøjelser, lyder forslagene.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) åbner blandt andet for at lempe reglerne for prøveløsladelse for at lette opgaven i landets fængsler og arresthuse, som næste år står til et »historisk« stort indryk af indsatte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

Danske fængsler og arresthuse har i årevis været overfyldte efter internationale standarder – og til næste år bliver det endnu værre. Her rammer overbelægningen i cellerne et ifølge Kriminalforsorgen »historisk« højt niveau på 103,2 procent.

Situationen er så alvorlig, at der er brug for politisk handling, mener flere partier i Folketinget.

»Min vurdering er, at situationen er akut, og at vi lige nu ser konturerne af mange års svigt af Kriminalforsorgen. Det bliver den nuværende justitsministers opgave at rette op på det, men pilen peger i ekstrem grad på blå blok, som har stået bag så afsindigt mange strafskærpelser, der ikke er finansierede. Det koster jo noget at skærpe straffen. Og hvis man hele tiden siger – som de har insisteret på – at det skal holdes inden for rammen af Kriminalforsorgens budgetter, så går det jo galt,« siger Karina Lorentzen, retsordfører i Socialistisk Folkeparti.

Ifølge et svar til Folketingets Retsudvalg er forklaringen på presset på Kriminalforsorgen, at den såkaldte strafmasse – det samlede antal idømte måneders fængsel – er steget de senere år. I løbet af de første ni måneder i 2019 modtog fængselsvæsenet en samlet strafmasse på 51.137 måneder. I de første ni måneder af 2017 var den samlede strafmasse på 44.367 måneder.

»Tilgangen af strafmasse er således, tilsvarende gennemsnitsbelægget af indsatte, steget med ca. 15 procent siden 2017,« står der i en udtalelse fra Kriminalforsorgen, som er gengivet i svaret til Retsudvalget:

»Stigningen i strafmassen skyldes dels en stigning i tilgangen af ubetingede domme på ni procent og dels en stigning i den gennemsnitlige udmålte straf på seks procent.«

Flygter fra jobbet

Som Berlingske beskrev denne sommer, er fængselsvæsenet i store problemer. Fængselsbetjente flygter fra jobbet, de indsattes vold mod de ansatte bliver grovere og stiger år for år, og i øjeblikket mangler Kriminalforsorgen flere hundrede fængselsbetjente.

Når regeringen og Folketingets partier til næste år skal forhandle en ny flerårsaftale om Kriminalforsorgen, har et bredt flertal derfor på forhånd tilkendegivet, at der skal kastes en økonomisk redningskrans til fængselsvæsenet.

Men det er lang tid at vente, mener retsordfører Karina Lorentzen (SF), som foreslår en række tiltag på den kortere bane.

Eksempelvis vil SF – ligesom DF – i stedet for SU udbetale løn til fængselsbetjente under uddannelse.

»Manglen er stor, og derfor kommer det til at tage noget tid at få løst op på den her knude. Det koster under ti millioner kroner at give fængselsbetjenteelever rigtig løn, men det betyder, at man kan rekruttere bredere,« siger Karina Lorentzen, som også foreslår oprettelse af lokale institutioner til udslusning af indsatte.

»På den måde kan man sørge for, at folk får en bedre løsladelse. Det tror jeg giver god mening, og det ville kunne lette presset. Det koster selvfølgelig noget at etablere, men det vil være vældigt besparende,« siger Karina Lorentzen:

»Der er også muligheder for at lempe på prøveløsladelsesvilkårene, og det kunne jeg også godt se for mig. De er blevet strammet voldsomt de seneste år i en iver for at ramme bandemedlemmer. Men de rammer også almindelige indsatte, og den del kunne man godt kigge nærmere på«.

Hos Dansk Folkeparti kalder retsordfører Peter Skaarup situationen i Kriminalforsorgen for »skandaløs«. Men han afviser, at blå blok skulle bære skylden.

»Vi er medskyldige i, at vi har fået højere straffe, ja, og det er positivt. Vi skal også have endnu højere straffe for flere ting. Men vi har også været parate til at hjemsende udenlandske kriminelle til afsoning, og det er klart, at når det ikke sker, kommer der for høj belægning i fængslerne,« siger Peter Skaarup med henvisning til, at ca. 25-30 procent af de indsatte i danske fængsler har andet statsborgerskab end dansk:

»En af hovedudfordringer, når vi kigger på, at der er for mange indsatte i danske fængsler, er, at mange pladser optages af udenlandske statsborgere – omrejsende kriminelle – og hvis de blev sendt hjem eller til et andet land end Danmark for at afsone, ville det med det samme give meget plads i danske fængsler. Det lovede Socialdemokraterne under valget, men det er aldrig blevet til noget«.

På ét punkt er Skaarup dog enige med SF: Der skal rekrutteres flere fængselsbetjente, og eleverne skal have løn under uddannelsen.

»Derudover vil vi sikre, at fængselsbetjentene får mulighed for en højere løn,« siger Peter Skaarup, som har kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om situationen med overfyldte fængsler.

LÆS MERE