Pædagogerne er klar til lange åbningstider

Mange forældre har svært ved at nå at hente og bringe deres børn i institutionerne. Både BUPL og FOA vil gerne gøre åbningstiderne mere fleksible.

Når arbejdsdagen varer til klokken 19, og børnehaven lukker klokken 17, kan det være svært at nå det hele som forældre. Men står det til fagforbundet FOA og pædagogernes fagforening, BUPL, kan de hårdtprøvede mødre og fædre roligt parkere deres frustrationer hos dem.

De to fagforbund er nemlig klar til at udvide åbningstiderne hos dagplejere og børneinstitutioner, så de passer til forældrenes skæve arbejdstider.

BUPL mener, at de nye strukturer på arbejdsmarkedet kalder på en ændring af institutionernes faste åbningstider.

»Der er lukkelov og skiftende, fleksible arbejdstider, som nogle ikke kan få til at gå op med at skulle nå at hente og bringe deres børn. Men de børn har også krav på et ordentligt pædagogisk tilbud, så vi mener, at der skal være fleksible åbningstider, som passer til forældrenes arbejdstider,« siger Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPLs forretningsudvalg.

Og det er strengt nødvendigt, mener en gruppe forældre i en undersøgelse, som Epinion har lavet for Ugebrevet A4 blandt fagforbundet HKs medlemmer.

Her svarer knap halvdelen af de adspurgte forældre, at de er »uenige i«, at institutionernes åbningstider stemmer godt overens med deres arbejdstider.

FOA, hvis medlemmer blandt andet omfatter pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, er enige i, at institutionerne må tilpasse sig efter forældrene.

»Daginstitutioner og dagplejere må stå til rådighed for forældrene, når de har behovet. Og hvis behovet ændrer sig, så må strukturen på dagtilbudsområdet ændre sig i takt med det,« siger formanden for FOAs pædagogiske sektor, Jakob Sølvholm.

Hvis institutionerne skal åbne tidligere og lukke senere, vil det betyde ændrede og mere skæve arbejdstider for de ansatte.

Men det har hverken BUPL eller FOA de store betænkeligheder ved.

»Det må vi kunne ordne med aftalemæssige overenskomster, så de ansatte får nogle ordentlige arbejdsvilkår,« siger Lars Søgaard Jensen fra BUPL.

Hos FOA lægger Jakob Sølvholm vægt på, at de ansatte skal kunne regne med deres arbejdsskema.

»Som medarbejder vil man have krav på at kende sin arbejdsplan og sin arbejdstid i forvejen. Så fleksibiliteten skal bare ikke gå på, at man som forælder kan ændre hente- og bringetider fra dag til dag,« siger han.