Pædagoger flygtede fra Tønder-døtrenes institution

Flere medarbejdere har indberettet pigernes sønderjyske opholdssted for upædagogiske metoder. Først i sommer blev der indført skærpet tilsyn med institutionen.

Efter at være sluppet væk fra års massivt sexmisbrug, ser det ud til, at de to søstre i Tønder-sagen har måttet leve med ganske kritisable forhold på den institution, hvor de er anbragt.

Flere medarbejdere på den lille private, pædagogiske institution har forladt stedet, fordi de ikke kunne komme overens med ledelsens måde at behandle de anbragte piger på.

Socialpædagog Lilly Nissen arbejdede på institutionen i tre måneder og var såkaldt tovholder for Tønder-døtrene, inden hun måtte forlade stedet på grund af et psykisk sammenbrud.

Et lille år efter skrev og sendte Lilly Nissen en fyldig og kritisk rapport til Haderslev Kommune, hvor institutionen ligger, som kvitterede og samtidig informerede hende om, at kommunen også har modtaget en indberetning fra en anden om stedet.

Lilly Nissen fortæller til Politiken, at stedets formelle leder på et tidspunkt, da den ældste søster ikke kunne sidde på stolen, spørger pigen:

»Har du det ikke godt på (institutionens navn, red.)? Du havde det måske bedre hos din far?«.

Den lille privatejede institution er styret af fire medlemmer fra samme familie. Sønnen er stedets daglige leder, og moderen hersker i baggrunden. Moderens søster er ansat som pædagogmedhjælper.

På trods af flere indberetninger fra tidligere medarbejdere har Haderslev Kommune først i sommer indført et skærpet tilsyn med stedet.

Siden da har kommunens tilsynsførende været på besøg omkring fire gange, fortæller Morten Finnemann (V), der er formand for udvalget for børn og familie. Lederen af institutionen bekræfter dette over for Berlingske Tidende, men vil i øvrigt ikke kommentere sagen yderligere.

Ikke alvorligt nok
Haderslev Kommune har ansvaret for at føre tilsyn med institutionen, hvorimod tilsynet med de to søstre skal føres af anbringelseskommunen – altså Tønder Kommune.

Chef for børne- og ungeområdet i Tønder, Viggo Christensen, vil udelukkende udtale sig på et generelt plan.

»Vi har tillid til, at den kommune, hvor institutionen ligger, lever op til deres forpligtelser, så forholdene er i orden. Hvis vi hører noget fra vores anbragte børn, så reagerer vi naturligvis. Men i den konkrete sag har de to tilknyttede medarbejdere altså ikke oplevet noget hos pigerne,« siger Viggo Christensen og fortsætter:

»Men hvis et samarbejde mellem to kommuner skal fungere ordentligt, så ville det da være ønskeligt, at vi blev informeret om eventuelle indberetninger og skærpede tilsyn.«

Morten Finnemann fra Haderslev Kommune erkender, at de ikke har informeret Tønder Kommune.

»Vi vurderede, at indberetningerne ikke var så alvorlige, at det var nødvendigt,« siger Morten Finnemann.

Formand for Børn- og Ungeudvalget i Tønder Kommune, Kirsten Dalman, mener ikke nødvendigvis, at kommunen reagerer med flytning af pigerne fra institutionen.

»Jeg har ikke hørt noget om, at pigerne har det skidt fra de tilsynsførende, og desuden må man have in mente, at de indberetninger er kommet fra folk, der er stoppet på stedet. Måske kan noget af det også være sure rønnebær,« siger Kirsten Dalman.