Pårørende til voldtægtsofre har brug for hjælp

Forældre, søskende og kærester til voldtægtsofre er ofte lige så påvirkede af overgrebet som ofret og har brug for professionel hjælp. Alligevel ser det ud til, at det et-årige »Projekt Pårørende« må lukke efter nytår, når en fondsbevilling stopper.

Det er ikke blot offeret selv, men også de pårørende, der har brug for hjælp i form af samtaler og informationsaftener i tiden efter en voldtægt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto (arkiv): Linda Henriksen

Over halvdelen af pårørende til voldtægtsofre er så påvirkede af situationen, at de får eller er lige ved at få en posttraumatisk belastningsreaktion, PTSD, der gør det meget svært for dem at støtte deres datter, søster, kæreste eller veninde gennem hendes krise.

Derfor har Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital igennem snart et år – ligesom Center for Voldtægtsofre i København – tilbudt de pårørende støtte i form af samtaler og informationsaftener. Projektet er imidlertid finansieret af fondsmidler, der stopper til årsskiftet, men centerleder, psykolog Maiken Knudsen, håber meget, at man finder en ny finansiering.

»De pårørende er påvirkede af voldtægten på samme måde som offeret. Deres følelser er kaotiske, de føler skyld – »passede jeg ikke godt nok på hende?« – vrede og afmagt og er usikre på, hvordan de hjælper offeret bedst muligt,« siger Maiken Knudsen.

Unge i farezonen
»Vi giver dem nogle redskaber til at forstå og tackle offerets reaktioner og humørsvingninger og til at tolke, hvornår hun vil snakke om voldtægten, og hvornår hun ikke vil. Vi fortæller også, hvor vigtigt det er at respektere, når pigen siger, at hun ikke vil tale om sagen. Og vi forklarer, hvordan politiet og retsvæsenet arbejder,« fortsætter Maiken Knudsen.

Over halvdelen – 55 pct. – af alle henvendelser til Center for Voldtægtsofre i Århus kommer fra unge mellem 12 og 20 år, der ikke er i faste forhold, mens syv procent kommer fra gifte eller samboende.

»Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at parforholdet meget ofte går i stykker, efter at kvinden har været udsat for et overgreb. Det kan »Projekt Pårørende« måske være med til at forebygge,« mener Maiken Knudsen.

I de syv år, Center for Voldtægtsofre i Århus har eksisteret, har antallet af henvendelser været støt stigende. Sidste år kom der 130 kvinder og seks mænd til centret – det er over 60 pct. flere end i år 2000 – og i år er antallet allerede nået op på 139 kvinder og én mand.

»Der er ikke noget, der tyder på, at der bliver flere voldtægter. Politiet har i hvert fald ikke fået flere anmeldelser. Men centret er blevet mere kendt, og det er blevet mere acceptabelt at søge hjælp, når man er blevet voldtaget, så det er mørke­tallene, der viser sig nu,« siger Maiken Knudsen.

»Vi har bl.a. lavet en CD-rom til de ældste elever i folkeskolen for at få dem til at tale om voldtægt og behandle hinanden ansvarligt og respektfuldt,« slutter Maiken Knudsen.