På vej mod lukning i Nordatlanten

Forsvarets ledelse anbefaler at trække overvågningen af Grønland og Færøerne hjem til Søværnets Operative Kommando og nøjes med nogle få udstationerede officerer. Spareplanen kommer, mens skibstrafikken og jagten på råstoffer i Arktis stiger.

En Sikorsky-helikopter letter fra Flådestation Grønnedal. Netop helikopter-flyvningerne til og fra Grønlands Kommando er blevet en varm kartoffel. Foto: Kirsten Petersen Fold sammen
Læs mere

Dansk forsvars militære tilstedeværelse på Grønland og Færøerne står over for en drastisk reduktion, hvis det står til Forsvarskommandoen. Forsvarets ledelse anbefaler, at Søværnets Operative Kommando i Århus skal overtage hovedparten af de opgaver, som i dag løses af Grønlands Kommando i Grønnedal i det sydlige Grønland og af Færøernes Kommando i Torshavn. Ved at reducere tilstedeværelsen til to forbindelser, der skal tage sig af fiskeriinspektionssager i Nuuk og Torshavn, kan forsvaret spare omkring 20 millioner kroner årligt.

Udsigten til at miste skatteindtægten fra de nuværende 65 mand fra Søværnet, der udgør bemandingen på Flådestation Grønnedal, har affødt stærke protester fra Grønlands hjemmestyre.

Dårligt signal
Selv om både Grønlands Kommando og Søværnets Operative Kommando har været med til at skrive den rapport, der danner baggrund for Forsvarskommandoens spareforslag, advarer både ledelsen af Grønlands Kommando og chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, mod at reducere i Grønland. De mener, at forsvarets tilstedeværelse er med til at holde sammen på rigsfællesskabet.

»Min personlige overbevisning er, at det ikke er et godt signal at reducere tilstedeværelsen og synligheden her, og slet ikke i forhold til det grønlandske politiske system«, siger chefen for operationsafdelingen på Grønnedal, orlogskaptajn Alex Jensen.

Kontreadmiral Nils Wang mener, at opgaverne i Nordatlanten set med økonomiske og militærfaglige øjne godt kan flyttes til Århus. Men personligt mener han, at der er politiske grunde til at fastholde tilstedeværelsen på Grønland. »Det er spørgsmålet, om man vil bruge Søværnets tilstedeværelse som en del af det kit, der holder rigsfællesskabet sammen. Jeg har en hel del hjerteblod i det, og jeg kan godt se nogle effekter af at opretholde status quo på Grønland«, siger han. Nils Wang tilføjer, at set i rigsfællesskabets perspektiv er besparelsen ved lukke Grønnedal kun et mindre beløb.

Atlantisk stormagt
Forslaget om at reducere tilstedeværelsen i Nordatlanten kommer, mens både antallet af besøgende skibe i grønlandske farvande og ekspeditioner stiger. Det samme gælder jagten på olie og mineraler i det arktiske område, hvor polarisens gradvise tilbagetrækning kan betyde, at polarhavet bliver sejlbart.

»Hvis det viser sig at holde stik, så får området en enorm strategisk betydning, og via rigsfællesskabet bliver Danmark så en af de fire arktiske stormagter,« siger kontreadmiral Nils Wang.

Partierne bag forsvarsforliget skal godkende beslutningen, såfremt forsvarsminister Søren Gade (V) vælger at følge Forsvarskommandoens forslag.