På tre sygehuse har kræftpatienter fået for meget kemo

»Det er en meget kritisk situation,« lyder det fra Region Midtjylland.

Siden 2012 er 99 personer med prostatakræft blevet behandlet med for store mængder af kemoterapimidlet Cabazitaxel, som fremstilles af firmaet Sanofi.

Fejlbehandlingerne skyldes en misinformation i produktinformationen, der har betydet, at hospitalerne i Aarhus, Vejle og på Fyn har givet patienterne 16-21 procent større doser end ordineret. Selvom Sanofi allerede rettede produktinformationen i 2012, fortsatte Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle med at give de svært syge patienter for høje doser kemoterapi.

Alene på Aarhus Universitetshospital blev 28 personer fejlbehandlet, og tre mennesker kan være døde som følge af overdoseringerne. Her er lægefaglig direktør Claus Thomsen er da heller ikke sen til at erkende, at man fra hospitalets side ikke har været opmærksomme nok på de såkaldte resuméændringer, hvor ændringen af dosen blev præciseret.

»Det ændrede produktresumé kom i oktober 2012, men producenten kontaktede os ikke direkte, og derfor opdagede vi ikke, at der var den her fejl,« siger Claus Thomsen.

Men producenten vil ikke bebrejdes for manglende information,

»Da vi blev opmærksomme på, at der var bivirkninger ved det her stof i Holland, sendte vi spørgsmål ud til sygehusene i Danmark for at finde ud af, hvordan de anvendte produktet og efter en dialog med nogle af sygehusene, gik vi aktivt ud og informerede om vores præciseringer,« siger Sanofis administrerende direktør i Danmark, Lasse Petersen.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Anne-Marie Vangsted mener også, at skylden ligger hos sygehusene.

»Efter vores opfattelse har der ikke på noget tidspunkt været oplysninger til den professionelle bruger, der var urigtige. Der er lavet en præcisering i 2012, men umiddelbart er der ikke noget, der har umuliggjort en korrekt brug af det her produkt. Et sygehusapotek skal sikre at færdigtilberedningen af foregår i overensstemmelse med den til enhver tid gældende produktinformation,« siger Anne-Marie Vangsted.

Hun oplyser, at Sanofis præcisering af doseringerne af kemoterapien stod i de pakker, de udsendte allerede fra januar 2013. Alligevel var det først i november 2013, at Aarhus Universitetshospital blev opmærksomme på Sanofis ændring.