På tålt ophold i Danmark

Niels Holcks forvandling fra eftersøgt BANKRØVER og TERRORIST til dansk FAMILIEFAR og SKATTEYDER er sket gradvist og umærkeligt siden 1996. Men hvor og hvordan skjulte han sig i de mange år?

Lufthansa-flyet fra Kathmandu landede planmæssigt i Kastrup Lufthavn. Den nu 35-årige Niels Holck havde på det tidspunkt været på flugt i 14 år. Men han vandrede uhindret gennem paskontrollen med sit britiske pas og nikkede til betjentene bag lugen. Fra lufthavnen tog han bussen ud til Nordvest og ringede på hos sin søster Hanne, hvor han overnattede på sofaen de første par dage.

Senere lejede han værelser på skiftende adresser og begyndte at udføre sort arbejde for venner og bekendte. Mod forventning var det ikke svært at leve i Danmark uden identitet. Tandlægebesøg blev klaret i Malmø mod kontant betaling. En vens CPR-nummer blev liret af en dag, Niels blev stoppet i bil af politiet til et § 13-eftersyn og havde »glemt« kørekortet.

Han levede på overfladen normalt med venner og familie. Der var nogenlunde ro på. Sigtelsen for medvirken i bankrøveri fra 1982 var opgivet. Han flyttede lidt rundt og meldte sig ind i Landsforeningen for Økosamfund og planlagde at et­ablere en økologisk landsby.

Men få måneder efter var freden forbi. Pressen havde fået fat i historien om danskeren, der kastede våben ned til bevægelsen Ananda Marga i Vestbengalen. Nu afdøde professor Johannes Aagaard kaldte Ananda Marga en »meget farlig guru-sekt af national-socialistisk karakter«.

I Berlingske Tidende blev Niels Holck omtalt som »en notorisk international forbryder og flugtkonge« og »farlig og sandsynligvis bevæbnet«.

Heldigvis for Niels Holck var der ingen fotos af ham i reportagerne, og han kunne fortsætte med at leve inkognito. Sammen med kæresten købte han en ruin af en nedlagt landbrugsejendom ved Slagelse og gik i gang med at sætte den i stand. Men imens kom der gradvis mere fokus på Niels Holcks sag, og Interpol pressede den danske regering for at bidrage til opklaringen af våbennedkastningen og udlevere ham til retsforfølgelse.

»I en årrække var jeg på tålt ophold i Danmark. Det blev ikke sagt direkte, men mellem linjerne forstod jeg, at myndighederne ikke kunne legalisere min status, men at det var o.k., at jeg var her. I praksis betød det, at jeg ikke stiftede familie, og at jeg levede fra hånden til munden. Jeg kunne ikke føle mig sikker noget sted,« siger Niels Holck.

Presset gik ud over parforholdet. Han og kæresten besluttede sig for abort, da hun blev gravid. For hvordan kunne man være far, når man ikke havde et CPR-nummer? De solgte gården med et nettoprovenu på 300.000 kr. til hver.

I slutningen af 1999 besluttede Niels Holck at stå frem og fortælle dele af sin historie til DR, og herefter trængte fortiden sig for alvor på. I den følgende tid blev han ifølge eget udsagn to gange kontaktet af betjente, som dels forsikrede ham om, at han aldrig blev udleveret, dels opfordrede ham til at »tjene nogle skattepenge«.

I dag siger Niels Holck: »Jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at politiet udmærket vidste, hvor jeg opholdt mig og holdt øje med mig. Pludselig sad der en betjent over for mig og sagde »opfør dig ordentligt og tjen nogle skattepenge«. Og det har jeg gjort. Jeg har fået et hak i kørekortet, ellers har jeg holdt mig fuldstændig på den rene sti. Derfor virker det så grotesk, at jeg nu skal trues med at blive udleveret.«

Han gik straks i gang med at tjene penge. For nogle af pengene fra hussalget købte han en flodpram i Hamburg, som han satte i stand. I dag er den solgt og fungerer som restaurationsbåden Viva. Siden har han banket virksomheden Waterliving op, som sælger husbåde.

I april 2002 slog justitsminister Lene Espersen (K) fast i et svar til Folketinget, at de danske myndigheder havde underrettet Indien om, at Niels Holck opholdt sig i Danmark, men at han i henhold til dansk lov ikke kunne udleveres til retsforfølgelse i Indien.

Niels åndede lettet op, og i maj 2002 flyttede Niels ind på Bauneholm ved Gribskov sammen med sin kæreste Sandra, som han i dag har to børn med på henholdsvis fire år og ni måneder. Gården var købt sammen med en snes venner og skulle omdannes til et økologisk bofællesskab.

Men i juni 2002 kom terrorpakken, som Folketinget havde vedtaget oven på terrorhandlingen i New York 11. september 2001. Justitsministeriet mener, at en ændring af udleveringsloven gør det muligt for regeringen at udlevere danske statsborgere til retsforfølgelse i udlandet, selvom lovovertrædelsen fandt sted før vedtagelsen af terrorpakken. Det er grunden til, at Niels Holcks sag igen er blevet aktuel.