På løbetur i fortidsminderne

Museer over hele landet holdt søndag Fortidsmindedag med flere end 60 forskellige arrangementer. I København bl.a. en kulturhistorisk løbetur på Christianshavns vold.

Arkæolog Niels Henrik Andreasen fortæller deltagerne i den kulturhistoriske løbetur om den gamle mølle på Løvens Bation, der leverede mel til soldaterne – og halm til deres træsko. Foto: Jens Astrup. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Det ældste Christianshavn var omgivet af fem bastioner. Men efterhånden som man ovre på Københavner-siden byggede Frederiksstaden og ekspanderede ud langs kysten, var der også brug for et fæstningsværk til at forsvare byen længere mod nord. Og så anlagde man syv nye bastioner, Nyværk, som blev bygget sammen med det gamle fæstningsværk fra Christian IVs tid.«

Niels Henrik Andreasen finder en grenstump, sætter sig på hug og tegner forklarende i gruset på stien, mens den lille gruppe i kulørt løbetøj interesseret ser til. Vi er på kulturhistorisk løbetur på Christianshavns vold sammen med arkæolog Niels Henrik Andreasen fra Københavns Museum.

Turen var et af flere end 60 forskellige arrangementer ved søndagens Fortidsmindedag, et samarbejde mellem de danske museer og Slots- og Kulturstyrelsen. Man kunne bl.a. være med til at rekonstruere en bronzealdergrav i Staurby Skov ved Middelfart, komme med jernalderfolk på forårsarbejde ved Vejle og følge arkæologers udgravning af en boplads fra romersk jernalder i Hillerød. Og i København komme på cykeltur på Vestvolden og løbetur på Christianshavns vold.

»Christianshavns vold noget helt unikt i europæisk sammenhæng, ikke mindst fordi voldanlægget, på trods af, at det ligger så tæt på byen, er utroligt velbevaret,« siger Niels Henrik Andreasen. »Hele området er en fantastisk blanding af natur, historie og finurlige bygninger, heraf mange gamle militære bygninger, som stadig er ganske velbevarede, både dem, der ligger uden for og inden for Christiania – omend der selvfølgelig er sket nogle ændringer siden 1971,« tilføjer han.

Det er kun anden gang, der holdes Fortidsmindedag.

»Anledningen er bl.a. at markere, at museerne netop i 2017 er blevet færdige med at registrere de flere end 32.000 fortidsminder over hele landet – og har konstateret, at de faktisk har det rigtig godt,« siger Niels Henrik Andreasen. »Men først og fremmest er formålet naturligvis at inspirere folk til at drage ud i by og på land og lære danmarkshistorien gennem fortidsminderne.«

Det er en lille, men motiveret skare, der er troppet op, da turen starter kl. 14. 68-årige Anni Degn er først for nylig flyttet til København og glæder sig til at lære mere af sin nye by at kende: »Det er alletiders chance for at få noget at vide. Og så er her jo så smukt,« siger hun. I den anden ende af aldersskalaen er 25-årige Maria Dunbar, der har lokket vennen Jonathan McGowan med. »Jeg så arrangementet på Facebook og tænkte, at det var en god anledning til at lære noget nyt om København og se nogle nye steder,« siger hun.

Første stop på turen er vagtbygningen fra 1724, som alle, der dengang ville ind til København fra Amager, skulle passere.

»Faktisk skulle man gennem hele tre told- og kontrolposter, inden man fik adgang til byen, og der skulle betales for både varer, køretøjer og mennesker. Vagtbygningen er det allersidste levn, der víser, at der i sin tid var begrænset adgang til København,« forklarer Niels Henrik Andreasen, inden vi løber videre til næste stop, Løvens Bastion, med resterne af en gammel hollandsk mølle.

»I gamle dage stod der mange møller på bastionerne. De skulle male mel, så soldaterne kunne få noget at spise. Senere blev møllen brugt til halmdepot for Bådsmandsstrædes kaserne - halm til hestene og til soldaternes træsko,« fortæller han. I dag tilhører møllen Nationalmuseet og rummer en lille udstilling.

En vigtig del af voldanlægget og dermed også dagens løbetur går gennem Christiania, der har ligget her, siden aktivister i 1971 brød gennem plankeværket til den nedlagte Bådsmandsstræde Kaserne.

»I dag lejer Christiania Fonden området af staten, og jeg er ikke i tvivl om, at christianitterne passer godt på det - det er jo deres hjem,« siger Niels Henrik Andreasen. »Alligevel må vi se i øjnene, at der sker en gradvis udviskning af anlæggene. Så store anlæg kræver store og gennemgribende vedligeholdelsestiltag, som Christianitterne ikke selv kan magte, og reelt er der ikke sket nogen løbende vedligeholdelse siden 1971.«

Ifølge Niels Henrik Andreasen er der faktisk en detaljeret udviklingsplan for bevarelsen af både voldene, de militærhistoriske bygninger og en del af de nyere bygninger, der er opstået i Christianias tid på området.

»Nogle af dem har jo også en arkitektonisk værdi og repræsenterer en del af voldenes historie,« siger han uden dog at vide, hvornår planen sættes i værk.

Efter en god time er turen slut. Men Københavns Museum vil muligvis gøre den til én af sine faste byvandringer.