På Fyn fungerer samarbejdet med trossamfund

På Fyn er der ingen planer om at slå hånden af Islamisk Trossamfund, sådan som der er i København.

I Odense fungerer kontakten og samarbejdet med Islamisk Trossamfund til forskel fra i København, hvor politikerne overvejer helt at stoppe samarbejdet. Fold sammen
Læs mere
Foto: STEPHANIE MCGEHEE

Mens kommunen og Islamisk Trossamfund står stejlt over for hinanden i København, så er forholdet et helt andet mellem trossamfundet og Odense Kommune.

Islamisk Trossamfund har ud over en moské på Dortheavej i København også en moské på Ørbækvej i Odense, hvor flere hundrede muslimer har deres gang til bl.a. fredagsbøn. Odense Kommune har ikke et formelt samarbejde med trossamfundet, sådan som Københavns Kommune har i forbindelse med bl.a. bekæmpelse af hadforbrydelser og antiradikalisering. Et samarbejde, som et politisk flertal i København er klar til at droppe, bl.a. fordi trossamfundet har benyttet sig af prædikanter og imamer med holdninger, der ifølge det politiske flertal i Borgerrepræsentationen er uforenelige med kommunens værdier.

Til gengæld har SSP i Odense et mere uformelt arbejde med trossamfundet, oplyser SSP-medarbejder Paul Hansen, der arbejder med bl.a. forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

»Det er ikke sådan, at vi har et samarbejdsorgan med faste mødedage et par gange om året, men vi er i dialog med dem og samarbejder med dem, når det er nødvendigt. Vil jeg have en snak med bestyrelse derude, er jeg altid velkommen,« fortæller Paul Hansen.

Derfor var trossamfundet også til stede, da fynboerne ved et arrangement i september markerede deres fælles afstandtagen til gravskænderier af muslimske grave på en kirkegård i Odense.

Hvad siger du til, at trossamfundet kan ende med at blive boykottet i København?

»For vores vedkommende går vi ind for dialog, og vi er ikke blevet skuffede endnu. Men hvorfor de overvejer at gøre sådan i København, det ved jeg af gode grunde ikke noget om,« siger han.

Men gælder dialogen også dem, der har nogle helt andre holdninger end jer?

»Det har vi ikke været ude for endnu. Min erfaring er, at vi har et sundt miljø omkring vores moskeer,« siger Paul Hansen.

Som forsker i muslimske organisationer i Danmark har Kirstine Sinclair, Syddansk Universitet, bl.a. beskæftiget sig med Islamiske Trossamfund. Hun vurderer, at »i hvert fald et par hundrede« muslimer er tilknyttet moskeen på Ørbækvej. Dertil kommer »en rimelig aktiv ungdomsgruppe«.

»Moskeen i Odense tiltrækker en bredere kreds af muslimer end den på Dortheavej i København, fordi udbuddet af moskeer er så meget mindre i Odense end i København,« forklarer Kirstine Sinclair. Hun mener, at dialog er bedre end boykot.

»Moskeer repræsenterer ikke muslimer, som de er flest. Men de repræsenterer nogle, og derfor er det en rigtig god idé at kende imamerne og bestyrelserne. Også selv om man ikke er enig med dem,« siger hun.

Kontroversielle synspunkter

Et politisk flertal i København bestående af S, V, LA og K har stillet trossamfundet over for et ultimatum, hvis samarbejdet skal fortsætte. I så fald skal trossamfundet senest om cirka 14 dage tage afstand fra de kontroversielle udsagn om homoseksuelle og jøder samt trossamfundets invitation af kontroversielle imamer, der bl.a. prædiker, at kvinders utroskab skal straffes med 200 piskeslag. På et møde torsdag i Borger- repræsentationen kan flertallet dog sammen med DF beslutte sig for, at samarbejdet skal ophøre allerede nu. Af juridiske årsager kan forslaget dog først træde i kraft, når ultimatummet udløber.

Ifølge SFs integrationsordfører i København, Sisse Marie Welling, er det »at gamble med københavnernes sikkerhed« at slå hånden af Islamisk Trossamfund.

»Jeg håber meget, at Socialdemokraterne besinder sig og genovervejer, om de virkelig vil begrænse vores frontmedarbejdere, der skal sørge for at få fat i radikaliserede og hive dem over på den anden side,« siger hun.

»Der er forskel på, om man som politiker har en dialog med Islamisk Trossamfund inde på rådhuset, og på, hvad vores frontmedarbejdere skal gøre. Jeg mener ikke, vi som politikere skal lave en positiv-negativ-liste over, hvem vores antiradikaliseringspersonale må arbejde sammen med.«

Politisk ordfører for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen understreger, at han ikke lægger op til totalboykot.

»Kommer de og fortæller en frontmedarbejder, at en ung er ved at blive radikaliseret, vil de selvfølgelig ikke blive afvist. Men vi holder ikke møder med dem,« understreger han.

Islamisk Trossamfund beskriver kommunalpolitikernes ultimatum som »revolverpolitik«.

»(Vi) noterer os, at I uofficielt har eksekveret en beslutning om at terminere det samarbejde, I på jeres egen foranledning har ønske at opstarte med os,« hedder det i en pressemeddelelse.