På det yderste overdrev

I gamle dage satte bønderne deres kvæg på græs på en fælles mager eller svært tilgængelig udmark, og det gav grobund for et væld af blomster og urter og levesteder for insekter og padder. I dag udgør overdrev 0,6 pct. af Danmarks areal.

Køerne gør, hvad de kan, for at holde overdrevet fri for indtrængende træer og anden vækst, der tager lyset fra de vilde blomster og planter.<br>Foto: Morten Juhl Fold sammen
Læs mere

Det er næsten ikke til at tro det, men den fnuglette okkerorange tidselsommerflugl har netop tilbagelagt strækningen fra Afrika til Samsø, forceret bjerge og krydset have og flyver nu fra blomst til blomst i de vidtstrakte fredede Nordby Bakker. Den får selskab af en almindelig blåfugl, hvis farve matcher det knaldblå Kattegat og den skyfri sommerhimmel.

Og der er masser af blomster at flyve imellem. Nordby Bakker er nemlig Danmarks største overdrev, en landskabstype, der er kendetegnet af sin mangfoldige farvestrålende flora.

Her er f.eks. gul evighedsblomst, blodrød storkenæb, hvid og rosa hunderose, blåklokke, lyserød snerle og violet engelskgræs.

»Overdrev er fra gammel tid de områder, hvor dyrene blev sendt på græs. Det holdt vegetationen i ave, så området ikke blev invaderet af buske og træer, men gav lys og luft til blomster, urter og svampe,« fortæller naturvejleder Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen i Silkeborg, der har taget os med ud i de bølgende morænebakker på det nordligste Samsø.

»Allerede i urskovstiden var der overdrev, hvor urokser, elsdyr, kronhjorte og vildsvin græssede og bævere fældede træer. De blev afløst af bøndernes køer og får,« fortsætter han, mens han lytter bifaldende til tornsangeren og gulspurven, der begge er karakterfugle for overdrev.

Naturen skal tilbage
Udtrykket »at opgive ævred« overdrevet betød oprindeligt, at man gav sin mark fra sig til fællesgræsning. For 200 år siden var en femtedel af Danmark dækket af overdrev. For 100 år siden var det faldet til en tiendedel, og efterhånden som landbruget blev mere og mere intensivt, og selv de magreste jorde kunne udnyttes, svandt det ind til 0,6 pct.

»Nu arbejder vi på at genskabe de store sammenhængende overdrev, der blandt andet findes på den yderste del af Røsnæs, Knudshoved Odde og i Mols Bjerge. Men Nordby Bakker er det største og det smukkeste. Det er ti kilometer langt og op til én kilometer bredt og dækker 600 hektar land, hvoraf staten ejer godt halvdelen. Vi har fået 1 mio. kr fra EUs LIFE-midler i støtte til at genskabe den oprindelige overdrevsvegetation, og selv skyder vi også et stort beløb i projektet.

Vores største problem er at få kreaturer nok til græsningen. Det er også et stort problem, at rynket rose rosa rugusa breder sig uhæmmet og forvandler den variede vegetation til en monokultur,« fortsætter Jan Kjærgaard.

Enestående flora og fauna
Da Skov- og Naturstyrelsen tog fat på opgaven med at bringe de områder, der havde været dyrket, eller som var sprunget i skov, tilbage til overdrevstilstanden, var der mange samsinger, der synes det var lidt synd, for det var da kønt med en klat træer hist og her, og det var da også dejligt med lidt skygge.

»Vi har ladet enkelte høje træer blive stående, ikke mindst til glæde for rovfuglene,« siger Jan Kjærgaard, og der er flere og flere, der har fået øjnene op for den helt specielle skønhed i Nordby Bakker, der årligt besøges af over 200.000 naturelskere.

Lærken slår sine triller over det storslåede Issehoved, Samsøs nordligste spids, og udsigten er fantastisk, både ud over Kattegat og ned over øen, hvor de bløde kuplede bakker afløses af dybe dale skåret ned i landskabet af istidssmeltevandet. Her ligger Samsøs eneste større sø, Kragemosen, hvor der bl.a. er ynglende rørhøg.

Solskinsø med det hele
»Samsø ligger ligesom f.eks. Helgenæs og Røsnæs i det såkaldte Storebæltsområde, der har Danmarks største antal solskinstimer og mindste nedbør, såøen herude midt i havet har faktisk fatslandsklima. Det giver vækstmuligheder for en række planter, træer og buske, man ellers skal langt sydpå i Europa for at finde. Rundt omkring i haverne på Samsø er der f.eks. morbærtræer, der får frugter, og herude på overdrevet vokser en mellemeuropæisk gyvel.

Samsø er det vestligste område i Danmark, hvor den grønbrogede tudse, fløjtetudsen, findes, og vi har også markfirben på overdrevet. men det er først og fremmest blomsterne, der er unikke for denne landskabstype,« siger Jan Kjærgaard.

»Pluk blomsterne med måde - og hvis du ikke har noget at bruge dem til, så lad dem stå,« formaner han, mens han viser os nogle af de typiske overdrevsblomster.

»Her er gul evighedsblomst, der blomster i juli, masser af engelskgræs, kongepen, håret høgeurt, rundbælg, bakkenellike, hulkravet kodriver, også kaldet Jomfru Marias nøgler, der hjalp kvinder gennem vanskelige fødsler, hvis de fik te brygget på den. Her er markbynke, kællingetand, nikkende limurt, rødknæ, blåklokke, blåmunk, blåhat, vild kørvel, tidsler, tveskægget ærenpris, orkidéerne salepgøgurt og bakkegøgelilje, og alle 12 arter af svampen vokshat,« fortæller han.

Der er flere afmærkede ruter på fra 4,5 til 8,5 kilometer gennem Nordby Bakker. På flere af ruterne kan man komme til at klappe en ko eller et får.