Oversvømmelser var stormflod

Stormrådet har besluttet, at oversvømmelserne ved kysterne omkring København den 19. januar var stormflod. Det betyder, at folk kan få erstatning for skader

Oversvømmelserne ved kysterne omkring København den 19. januar var en stormflod. Det besluttede Stormrådet på sit møde onsdag, og det betyder, at folk har mulighed for at få erstatning for de skader, som oversvømmelserne har ført med sig.

Stormrådets beslutning omfatter kyststrækningen fra Helsingør i nord til Køge i syd - inkl. Amager og øvrige øer i Øresund.

For at komme i betragtning skal personer og virksomheder selv rette henvendelse til det forsikringsselskab, hvor det beskadigede er brandforsikret, og selskabet skal have modtaget skriftlig anmeldelse senest mandag den 19. marts.

Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelse m.v. til Stormrådet, der iværksætter taksation af skaden samt træffer afgørelse om eventuel erstatning.

/ritzau/