Overlæger fjernes fra chefjob

Overlægers voksende bijobberi på private hospitaler får nu flere offentlige sygehuse til at gribe ind.

Århus Sygehus og Aalborg Sygehus har inden for de seneste par måneder forlangt, at overlæger, som har en ledelsesfunktion på deres afdeling og som samtidig er medejere af privathospitaler, skal træde tilbage fra deres offentlige lederstilling for i stedet at arbejde som almindelige overlæger. Det skriver Jyllands-Posten.

I direktionen på Århus Sygehus begrunder cheflæge Anne Thomassen beslutningen:

»Sygehusledelsen mener ikke, at en overlæge kan have en ledende stilling på både et offentligt hospital og et privat hospital. Interessekonflikten ligger i at have ledelsesansvar for to direkte konkurrerende virksomheder.«

På Aalborg Sygehus har to overlæger i ledende stillinger som specialeansvarlige tilsvarende for nylig fået besked om, at de ikke kan beholde deres ledende poster. Det er sket, efter at de har etableret deres eget private kirurgiske hospital.

De to lægers overordnede chef på Aalborg Sygehus, sektorchef for ortopædkirurgien Svend Erik Østgaard, begrunder beslutningen med, at lægerne har bragt sig i en situation, hvor de ville kunne mistænkes for, at deres private økonomiske interesser påvirker deres arbejdsindsats på det offentlige hospital.

Kilde: Jyllands-Posten