Overenskomst sikrer handikaphjælpere uddannelse

Som en del af en netop indgået overenskomst mellem FOA og den største private arbejdsgiver for handikaphjælpere, Bruger-Hjælper Formidlingen, får handikaphjælpere mulighed for at tage kurser, som er meritgivende i forhold til at søge videre i uddannelsessystemet.