OVERBLIK: Sagen om den svært overvægtige dagplejer

FOA anker en dom om en fyret dagplejer, da sagen har principiel betydning. Få et overblik her.

Den tidligere dagplejer Karsten Kaltoft hævder, at han blev fyret af Billund Kommune, fordi han var svært overvægtig.

Byretten mente dog ikke, at han blev diskrimineret med fyringen. Fagforbundet FOA anker nu dommen.

* Karsten Kaltoft er 172 cm høj, og da han arbejdede som dagplejer, havde han en kampvægt på 160 kilo. Det giver ham et BMI på 54, og dermed kan han betegnes som "svært fed" ifølge de officielle standarder.

* Karsten Kaltoft passede børn i sit eget hjem som dagplejer for Billund Kommune fra 1996.

* I november 2010 blev Karsten Kaltoft fyret af kommunen. Begrundelsen lød, at Karsten Kaltoft blev afskediget, fordi børnetallet faldt.

* Karsten Kaltoft er af en anden overbevisning. På et møde i kommunen i forbindelse med fyringen blev hans overvægt nemlig drøftet.

 

* Kommunen afviser, at overvægten har haft indflydelse på beslutningen om at fyre Karsten Kaltoft. Men den fyrede dagplejer mener, at han er blevet diskrimineret. Han anlagde sag ved Retten i Kolding for at få erstatning.

* Retten i Kolding henvendte sig herefter til EU-Domstolen for at få afklaret, om EU-retten omfatter et selvstændigt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, og om fedme kan anses for at være et handicap.

* EU-Domstolen afgjorde i december 2014, at der ikke findes et generelt EU-retligt princip, der i sig selv forbyder forskelsbehandling på grund af fedme. Men sygelig fedme kan være omfattet af begrebet "handicap", hvis den er af en sådan grad, at den hindrer fuld deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre.

* Byretten fastslår, at Karsten Kaltofts overvægt ikke kan betegnes som et handicap. Derfor var der ikke tale om diskrimination, da han blev fyret.

* 15. april anker FOA dommen, der nu skal for Landsretten.

Kilde: EU-Domstolen, FOA

 

/ritzau/