Overarbejde og udlændinge skal øge kræftindsats

Næsten samtlige sygehuse har indgået aftaler om frivilligt ekstraarbejde med langt de fleste personalegrupper. Sammen med øget brug af udenlandsk arbejdskraft skal det være med til at sikre kræftpatienter en hurtigere og mere effektiv behandling.

Rigshospitalet CT-scanner to kræftpatienter i timen. Region Hovedstaden ønsker over en halv mia. kr. til scannere, lønninger og bygninger. Arkivfoto: Brian Berg Fold sammen
Læs mere

Operationshold fra Sverige skal flyves ind for at behandle danske kræftpatienter i weekenden. Indiske pataloger skal ansættes til at udføre vævsprøver på danske sygehuse, og et betragteligt antal danske patienter skal transporteres til Tyskland for at få strålebehandling.

Desuden sendes det danske personale på en lang række af de afdelinger, som også er involveret i behandlingen af kræftpatienterne, på overarbejde i stor målestok.

Brug af udenlandsk arbejdskraft og overarbejde bliver vigtige instrumenter i indsatsen for at forbedre forholdene på kræftområdet og sikre patienterne en langt hurtigere og mere effektiv behandling, end de hidtil har fået.

»Vi er nødt til at finde fleksible og utraditionelle løsninger for at nå i mål,« siger formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Mangel på specialister
Det er en betydelig mangel på danske specialister, der udløser behovet for at trække på udenlandsk ekspertise.

Når kræftpatienter fremover skal behandles i akut-agtige forløb, vil der blive brug for øget kapacitet. Desuden tages der fra årsskiftet fat på at indføre en landsdækkende screening for brystkræft, hvilket de første par år ventes at resultere i et kraftigt stigende antal operationer og strålebehandlinger.

I forvejen har lange ventetider på strålebehandling herhjemme ført til, at stadig flere danske kræftpatienter tager imod tilbud om at blive behandlet i udlandet, det vil sige i Tyskland, Sverige og Norge, og den trafik vil stige yderligere de kommende år, forudser Bent Hansen.

Screeninger og kravet om hurtigere undersøgelser vil også føre til, at der skal udføres flere biopsier, og her er Region Midtjylland i øjeblikket ved at ansætte et større antal indiske speciallæger, som kan håndtere den opgave.

Inde i billedet er også at indlede samarbejde med radiologer i udlandet, f.eks. i de baltiske lande, om at transmittere røntgenbilleder til dem til analyse.

Den øgede kapacitet opnåes desuden ved hjælp af aftaler om frivilligt ekstraarbejde, som stort set alle sygehuse fornylig har indgået med stort set alle personalegrupper. Aftalerne er umiddelbart indgået for at håndtere stramningen af behandlingsgarantien for mindre alvorlige lidelser fra to til én måned, men vil også i vid udstrækning blive brugt til at øge kapaciteten på kræftområdet.

Forrest i køen
Signalet fra regionerne er således, at kræftpatienter skal forrest i køen, og at andre grupper af patienter derfor må accepetere i højere grad at få aflyst og udskudt deres undersøgelser og operationer.

I Kræftens Bekæmpelse kalder formanden Frede Olesen det for »nødvendige skridt på den korte bane« at øge brugen af overarbejde og behandlingskapacitet i udlandet.

»Behandling i udlandet er en nødløsning i forhold til en så belastende sygdom, så på længere sigt skulle det gerne blive muligt at behandle patienterne herhjemme,« siger Frede Olesen.