Optimist eller pessimist på integrationens vegne? Her er 7 nøgletal om indvandring, der giver både håb og det modsatte

I 2060 vil andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark være 20,3 procent, hvilket får politikere til at fare i flint. Integrationsudfordringen er enorm, lyder det. Tørre tal bakker op om den konklusion - men der er også en smule håb, hvis man læser nøje efter i statistikkerne.

Vejleåparken i Ishøj. Ishøj er den kommune i Danmark med den største andel af indvandrere og efterkommere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Danmark er under hastig forandring - og det viser tallene sort på hvidt. I 2060 vil hver femte i Danmark være indvandrer eller efterkommer. I dag gælder det for 13 procent af den danske befolkning.

Om det fundamentalt ændrer Danmark, om det er godt eller skidt, er et personligt og politisk spørgsmål. Men at det bringer en række integrationsudfordringer, er der generel konsensus om blandt eksperter og politikere. I dagens Berlingske bringer nyheden om tallet da også kradse kommentarer med sig.

Men hvordan står det til med integrationen, hvis man alene dykker ned i tal fra Danmarks Statistik, der hvert år udgiver tal-»bibelen«: »Indvandrere i Danmark«. Her er syv vigtige tal om indvandrere og efterkommeres i Danmark fra 2016-udgaven. Fokus er på andel, beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet og offentlig forsørgelse.

12,3 pct...

... af befolkningen er indvandrere eller efterkommere i 2016. Først de seneste 30 år har andelen af ikke-vestlige indvandrere taget fart og er godt femdoblet på 30 år. Der langt flere indvandrere - 9,5 pct. - end efterkommere i Danmark, men i årene frem vil især den sidste gruppe vokse. Der er 314.484 ikke-vestlige indvandrere i befolkningen per 1. januar 2016.

88 pct...

...af befolkningen har dansk oprindelse. Men som konsekvens af ovenstående falder denne procent frem mod 2060 til cirka 80 pct.

37,5 pct...

...af befolkningen i Ishøj er indvandrere eller efterkommere, hvormed kommunen er den i Danmark med den største andel. Andelen af indvandrere og efterkommere er vidt forskellig fra kommune til kommune og byder ifølge flere på en række integrationsudfordringer.

Rebild kommune ligger i den helt anden ende end Ishøj. Her har 94,9 pct. dansk oprindelse. 18,3 procent af borgerne i Region Hovedstanden har ikke dansk oprindelse.

København er desuden den kommune, hvor børn af efterkommere er flest. I København findes er der 4.270 børn af efterkommere i alderen 0-29 år. Det svarer til 22 pct. af alle 0-29-årige børn af efterkommere.

53 pct...

...af de mandlige, ikke-vestlige indvandrere er i job og 46 pct. af kvinderne. Dette er en af integrationens største udfordringer, da det ligger markant under landsgennemsnittet. Det gik ellers fremad fra 1993 til 2007, men siden er pilen vendt nedad igen. Bemærkelsesværdigt og på »positiv«-siden er, at efterkommere generelt har højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere.

Men kan ikke slå landene over en kam. Mens der er lav beskæftigelse blandt indvandrere fra Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia og Syrien klarer indvandrere sig Holland, Litauen, Ungarn, Tyskland og Frankrig sig derimod godt. Indvandrere fra Holland har en beskæftigelsesfrekvens på 81 pct, hvilket er højere end folk med dansk oprindelse.

63 pct...

...af de 22-årige kvindelige ikke-vestlige efterkommere er under uddannelse. I det hele taget er det i uddannelsesstatistikken i højere grad end f.eks. i beskæftigelsespolitikken, at man kan finde håb for fremtidens integration. Det er tilsvarende andelen for etnisk danske kvinder. De unge mænd halter en smule efter og ligger fem procentpoint under deres studiekammerater med dansk oprindelse.

43 pct...

...er kriminaliteten højere blandt mandlige ikke-vestlige indvandrere og 144 pct. højere blandt mandlige ikke-vestlige efterkommere end blandt hele den mandlige befolkning. Hvis man tager højde for socioøkonomisk status er tallene henholdsvis 18 pct. og 137 pct. højere og giver grund til panderynker.

Især mænd med Libanesisk oprindelse konflikter med loven. Indvandrere og efterkommere fra Libanon har med henholdsvis 218 og 359 det højeste kriminalitetsindeks blandt de lande, som Danmarks Statistik har undersøgt. Den laveste kriminalitet har mandlige indvandrere med oprindelse i USA med indeks 37.

84 pct...

...af fuldtidsmodtagerne af offentlig forsørgelse har dansk oprindelse. De ikke-vestlige indvandrere er den næststørste gruppe med en andel på 11 pct. Samlet set er de ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret blandt modtagere af offentlig forsørgelse. Danskere er ofte på efterløn, mens indvandrere ofte er på kontanthjælp. 22 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er ikke-vestlige indvandrere.