Opskriften på den gode skoleleder

Fremtidens skoleleder er afklaret med sin lederrolle og påtager sig ansvaret for, at skolen når sine mål. Et nyt kodeks, der viser vejen for landets skoleledere, har set dagens lys.

Hvad skal en god skoleleder anno 2007 kunne?

Det giver et nyudviklet kodeks for god skoleledelse svaret på. Den moderne skoleleder er først og fremmest karakteriseret ved at være en ildsjæl med professionel og personlig integritet, der har modet til at påtage sig lederrollen.

Skoleledernes fællesrepræsentation står bag 11 punkter i det nye kodeks, der i går blev præsenteret for et bredt udsnit af skolefolk fra hele landet på en konference i Landstingssalen på Christiansborg. »Opskriften« på den gode skoleleder er en udløber af Danmarks Evalueringsinstituts rapport om skoleledelse fra august sidste år, der anbefalede et skoleleder-kodeks.

Undervisningsminister Bertel Haarder glædede sig på konferencen over kodeks-initiativet og det øgede fokus på skolelederens centrale rolle.

»Der har været en tendens til at betragte skoleledelse som et nødvendigt onde. Jeg betragter det som et nødvendigt gode. Vi skal ikke opfinde, hvad god skoleledelse er - det ved vi allerede - vi skal finde frem til god praksis,« sagde Bertel Haarder.

Han understregede samtidig, at han anser de kommende nationale test for netop at være et redskab til at kunne dokumentere god praksis i skolernes dagligdag.

»God ledelse handler også om at få de gode lærere frem i lyset,« tilføjede Haarder og gav udtryk for, at skolelederne efter hans overbevisning skal have flere beføjelser til at belønne de lærere, der yder en ekstra indsats i dagligdagen, f.eks. flere penge i lønningsposen.

Kun til inspiration
Det nye kodeks' 11 punkter er først og fremmest til inspiration og afklaring.

Som en anden af konferencens talere professor Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen i Århus formulerede det, så kan man ikke presse forskrifter ned over en levende organisation, men han opfordrede alligevel skolelederne til at bruge kodekset som grundlag for »pligtig eftertanke«.

Kommunernes repræsentant Henrik Larsen, formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, gav også udtryk for sin tilfredshed med det nye initiativ, men tilføjede, at KL - til forskel fra skolelederne selv - er af den overbevisning, at en skoleleder ikke nødvendigvis behøver at være uddannet fra et lærerseminarium.

Blandt konferencens mere farverige indslag var Zentropas direktør Peter Aalbæk Jensen, der lagde vejen forbi Landstingssalen og fortalte om sin ledelsesstil på filmselskabet i Avedøre, der blandt andet inkluderer en daglig berøring af hver enkelt medarbejder i form af et kys til pigerne, en krammer til mændene og med »Ålens« eget udtryk: Et klask bagi til bøsserne.