Oprør i Danmarks største loge: »Det er til at græde over«

De lover hinanden venskab, kærlighed og sandhed, men i disse dage er der oprør i Odd Fellow Ordenen. Kritikere kalder ordenens ledelsesmetoder for sektprægede. Berlingske giver sjældent indblik i en hemmeligholdt verden, hvor man som ordenssøskende bærer hinandens ære og skam.

Niels Frølich Nilsson, tidligere medlem af Odd Fellow Ordenen, holder et billede af sin far, som også var medlem af ordenen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Det var en uværdig slutning på et 43 år langt kærlighedsforhold, da fogeden bankede på Niels Frølich Nilssons dør 14. februar 2018.

I 43 år havde Niels Frølich Nilsson hver torsdag aften iklædt sig smoking og var kørt fra hjemmet i Uvelse nær Hillerød og ind til Odd Fellow Palæet i Indre København. Ind til sine logebrødre og et fællesskab baseret på VKS: Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Odd Fellow prædiker en livsholdning, hvor man sætter etikken over det materielle, men den dag var fogeden kommet for at hente en logering og et miniature-hæderstegn, Niels Frølich Nilsson var blevet skænket efter 40 års tjeneste i Danmarks største loge Odd Fellow Ordenen.

Undervejs var han steget i rang. Når man bliver optaget i ordenen, modtager man en hvid krave, og i takt med ens opstigning bliver kraven stadig mere farverig og dekoreret med små regalier, der symboliserer ens position i hierarkiet.

Niels Frølich Nilssons sidste krave var blodrød og dekoreret med nåle og regalier.

Men kraven var blevet tilbageleveret nu.

Niels Frølich Nilsson var blevet smidt ud af logen, og nu stod fogeden og afkrævede ham de sidste rekvisitter fra et liv i ordenen: En ring og jubilæumshæderstegnet, en art knappenål til jakkereversen, til en samlet værdi af nogle tusinde kroner.

Niels Frølich Nilsson havde beholdt de to ting i trods, fordi der på hans såkaldte afgangskort var påskrevet, at han havde forladt logen frivilligt. Men han ville have et afgangskort, hvor det fremgik, at han var blevet smidt ud mod sin vilje.

Odd Fellow havde vist muskler, hevet ham i Byretten og fået medhold: Niels Frølich Nilsson skulle returnere ringen og hæderstegnet. Sagen kom også forbi Landsretten, og nu skulle Niels Frølich aflevere de sidste minder og betale 3.700 kr. i sagsomkostninger.

Så vidt var det altså kommet, tænkte Niels Frølich Nilsson for sig selv den dag.

Niels Frølich Nilsson nåede at bestride en række tunge embeder i ordenen, før han blev smidt ud efter 43 år. Fold sammen
Læs mere

Til døden jer skiller

I vores individualiserede samfund er vi selv ansvarlige for vores egne sejre og for vores egne fejltagelser.

Sådan er det ikke i Odd Fellow Ordenen, også kaldet Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F.

Ordenen er større end individet. Odd Fellow er et tiltrængt forpligtende fællesskab i en flaksende verden.

Modsat de fleste andre fællesskaber, vi møder i vores liv, er ordenen ikke midlertidig. Ordenen er en livsledsager, indtil du dør. Hvis alt går vel.

Et tidligere medlem, Dan Hvorslev, fortæller om at træde ind i et fællesskab, hvor en af logebrødrene f.eks. trofast stillede sig op i kirken og sang, når en logebroder var afgået ved døden. Det var trygt at vide, at nogen ville synge farvel, når man selv forlod denne verden.

Da Dan Hvorslev flyttede fra København til Varde og dermed også flyttede loge, kom to logeembedsmænd kørende i bil hele vejen fra København til logen i Varde for at være med til Dan Hvorslevs overdragelsesceremoni. Og så kørte de hjem til København midt om natten. Hvem ville ellers gøre sådan for en?

Et andet tidligere medlem, Niels Henriksen, fortæller om de gange, hans daværende ordensafdeling donerede møbler, musikanlæg og løbeklapvogn til trængende familier i Nakskov og Maribo.

»Man sidder der hver uge i sin loge og lytter til kønne ord og køn musik. Og hvis de kønne ord også bliver til handling, så skaber det tillid og en tro på det gode. Jeg er overbevist om, at jeg fik et mere positivt menneskesyn af at være med i ordenen,« siger han.

Der er både broder- og søsterloger, og når man bliver optaget i en af ca. 200 logeafdelinger i Danmark, bliver man indlemmet i et minisamfund med egne ritualer, egen grundlov og egen domstol.

Ordenen indtager en diskret, men markant position i dansk foreningsliv. Ordenen er til stede i nærmest enhver mellemstor provinsby, ofte i byernes smukkeste bygninger.

Odd Fellow Palæet i Bredgade i København. Fold sammen
Læs mere

I København holder logen til i Odd Fellow Palæet i Bredgade, hvor ejendom og grund ved den seneste offentlige vurdering blev prissat til 200 millioner kroner.

Trods de overdådige bygninger og de tusindvis af medlemmer har Odd Fellow bevaret sin mystik og hemmelighedsfuldhed. Som medlem forpligter man sig til at holde ritualer og arbejde hemmeligt for udestående, og når Odd Fellow en sjælden gang optræder i pressen, er det typisk i forbindelse med donationer til velgørende formål.

I ordenens grundlov § 87 er tavshedspåbuddet nedskrevet:

Men de senere år har noget ændret sig. Der er kommet uro i ordenen. I 1994-2012 lå medlemstallet på cirka 14.000. I dag tæller Odd Fellow omkring 12.000 medlemmer. Ordenen er skrumpet med cirka 2.000 medlemmer på seks år, mens Den Danske Frimurerorden melder om stabilt medlemstal på 9.000.

I cirkler inden og uden for ordenen taler man om en krise. Ikke kun fordi man de sidste seks år er krympet, men især på grund af måden, det er sket på: Nogle er blevet smidt ud – en sjældenhed indtil for nylig. Endnu flere har selv meldt sig ud i protest mod ledelsen i Odd Fellow.

Tidligere ordensmedlem Ole Fritz Pedersen siger, at han mener at se »udstødelsesmetoder i ordenen, som vil gøre enhver religiøs sekt misundelig«.

Ledelsen giver indtryk af at ville slå hårdt ned på oprørere. Logens øverste danske leder, storsire Erling Stenholdt Poulsen, skriver i en intern mail 30. april 2018 til ordenens storrepræsentanter, at der er blevet sendt anonyme »smædeskrivelser« rundt til medlemmer. Blandt andet en mail med emnet »Så lukker sikkert endnu en loge«. Storsiren nævner, at flere medlemmer er oprevne og vrede over de anonyme mails og har villet foretage politianmeldelse. Angående politianmeldelse opfordrer storsiren til at »klappe hesten«, men han skriver derefter:

»Men det er klart, at vi kan blive tvunget til at se nærmere på disse mails, såfremt det fortsætter. Ved nogle af de senest udsendte mails er der efterladt »elektroniske spor«, der formentlig kan henføres til IP-adressen, dette til trods for at de er søgt afsendt helt anonymt.«

Berlingske har talt med flere end 15 tidligere medlemmer af Odd Fellow Ordenen og læst flere hundrede siders internt materiale. Det fortæller en historie om konflikt mellem individets selvbestemmelse og overgivelse til fællesskabets suverænitet.

Odd Fellow har formodentligt mange tilfredse medlemmer. Dette er historien om de andre.

Kalundborgsagen

I et af logens ritualer siger medlemmerne ja til at dele ære og skam med hinanden.

Din gode gerning er min gode gerning. Din slette gerning er min slette gerning. Men i det højtidelige løfte findes også kimen til en krise i Ordenen. Den begyndte med det, medlemmerne kalder »Kalundborgsagen«, og omtaler som et vendepunkt.

I 2011 blev et 70-årig ordensmedlem fra Kalundborg dømt for blufærdighedskrænkelse af en 14-årig tysk pige, som havde været feriebarn hos ham og hans kone. Manden fik en betinget dom.

Logefællesskabet er for mennesker med »et godt omdømme og ordnede økonomiske forhold«. Medlemmerne betaler typisk et kontingent på 2.000-3.000 kroner om året.

Som tidligere medlem Børge Bundgaard siger:

»Ordenen for folk med uplettet vandel.«

Hans hustru, Allis Bundgaard, er på telefonens medhør i villaen i Holbæk og supplerer:

»Man skal være ulastelig, og man skal opføre sig ordentligt – både udadtil og indadtil.«

Børge Bundgaard tilføjer i telefonen:

»Jeg var stolt af at være optaget og af at blive opfattet som uplettet.«

Hos en lang række af landets guldsmede er det muligt at bestille en Odd Fellow-ring med ordenens karakteristiske tre O'er. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Allis Bundgaard var med i 38 år, indtil hun og Børge og flere andre medlemmer fik karantæne fra ordenen på grund deres reaktion på Kalundborgsagen.

Efter byretsdommen for blufærdighedskrænkelse blev sagen også forelagt Odd Fellows såkaldte indstillingsudvalg. Det er øverste instans i Odd Fellows eget retssystem.

Udvalget skulle tage stilling til, hvad mandens interne straf skulle være i ordenen og indstillede til, at det dømte medlem mistede sit embedshverv, men stadig kunne være medlem. Storembedsmændene konfirmerede denne afgørelse.  Børge og Allis Bundgaard var forargede.

»Manden ville ikke kunne blive frivillig træner i en fodboldklub, men han fik lov til at være med i ordenen, hvor vi bryster os af en særligt høj moral,« siger Børge Bundgaard forundret.

Han og Allis og to logesøskende fra Holbæk sendte en mail til alle de ordenssøskende, de kunne opstøve en e-mailadresse på. De vedhæftede dommen og kritiserede ledelsens beslutning om at lade en overtrædelse af straffelovens børneafsnit være etisk tilladelig i ordenen. Man deler jo trods alt ære og skam med sine logebrødre og logesøste. I brevet skrev de:

»Sagen er af så principiel karakter, at den ikke må ties ihjel.«

Også logemedlem Dan Hvorslev fra Næstved var oprørt og sendte byretsdommen rundt til så mange logemedlemmer som muligt. Han gik tilmed i pressen i håbet om, at det ville lægge pres på Odd Fellow-ledelsen:

»Den mand havde vanæret ordenen med sine gerninger,« siger Dan Hvorslev i dag.

Dan Hvorslev blev »indkaldt til afhøring«, som han kalder det. Han skulle forsvare sig for Odd Fellows dømmende udvalg og modtog senere et brev med sin sanktion. Brevet lød:

»Broder Dan Hvorslev!.... De har (...) med fortsæt, trods klare advarsler, begået ordensmæssig destruktiv handling«

Udvalget havde besluttet at udelukke Dan Hvorslev fra ordenen i to år.

Børge og Allis Bundgaard og de to andre ordenssøskende fra Holbæk fik en straf på tre års udelukkelse for rundsending. I domsbrevet til Allis stod der:

»Søster overmester Allis Bundgaard. De har medvirket til at undergrave og manipulere Storlogens beslutninger.«

Ægteparret Bundgaard vidste godt, at man skulle holde logearbejdet hemmeligt udadtil, men ikke at ordenen også skulle være så lukket indadtil. Børge Bundgaard rømmer sig:

»Jeg formulerer mig nok skarpt, men jeg synes, at ordenen begynder at være lidt sektpræget, når medlemmerne ikke må have deres egne meninger.«

Det syntes deres logevenner i Holbæk også. Børge og Allis fortæller, at en stor del af deres logebrødre og logesøstre i Holbæk forlod ordenen i trods over ægteparrets karantænedom, når et blufærdighedsdømt medlem slap for karantæne.

»Stands fremmede! Du står i en Odd Fellow-loge«

Odd Fellow Ordenen har et månedligt medlemsblad med indlæg om det gode ordensliv. Her omtaler logemedlemmerne de andre medlemmer som »min store søskendeflok«, og en søster skriver f.eks. »I sidder der så fine, Kære søstre mine« i »et lille digt til søstre af kærlighedsgraden«.

Der er store følelser på spil i medlemsbladet, hvor storsiren er redaktør. Ordenen er en familie. Og netop derfor føles det også så voldsomt at blive ekskluderet af de mennesker, der kalder dig bror eller søster.

»Vi savner det jo...ordenslivet,« siger den ekskluderede Niels Frölich. »Jeg har været med i 43 år med en mødeprocent på 95. Og så pludselig ...« siger han med modvilje i ansigtet og kigger frem for sig uden at gøre sin sætning færdig.

Niels Frølichs farfar var topembedsmand i ordenen. Det samme var hans far. Næsten hele familiens omgangskreds har været logemedlemmer.

Niels Henriksen er tidligere medlem af Odd Fellow Ordenen. Han savner højtideligheden og samværet med sine brødre og søstre fra loger rundt om i landet. Han betalte godt 3.000 kroner om året for sit medlemsskab af logen i Nakskov. Fold sammen
Læs mere

Vejen til medlemskab af Odd Fellow går gennem en forslagsstiller i ordenen, »et god-stående medlem, der har III grad«.

Man godkendes som nyt medlem ved en afstemning, en såkaldt ballot, foretaget efter grundige forskrifter i grundloven.

Et af punkterne lyder: Inspektøren tager »opstilling bag ballotkassen og tæller, hvor mange brødre eller søstre der afgiver kugle, samt meddeler tallet til overmester, før skuffen tages ud og forevises for overmester og undermester«.

Med mindst to tredjedele hvide kugler i ballotkassen kan optagelse komme på tale.

Selve optagelsesritualet i Odd Fellow Ordenen kulminerer ved, at ansøgeren med bind for øjnene bliver ført ind til sine logebrødre i et tyst lokale. Stilheden vil blive brudt af en ceremonimester, der banker en stav i gulvet og siger:

»Stands fremmede! Du står i en Odd Fellow-loge«.

Men da Niels Frølich stavrede ind i lokalerne med bind for øjnene i Bredgade som 30-årig, sagde mesteren i stedet »stands, min søn«, for ceremonimesteren var denne gang Niels Frølich Nilssons far.

Niels kan stadig blive rørt, når han fortæller om den dag.

Med sin afgang har han mistet vidner til sin familiehistorie, føler han.

»Der er forsvundet noget fra os,« siger også Niels Henriksen, pensioneret læge fra Nakskov og Odd Fellow i »17,5 år«, indtil han fik den strengeste dom, man kan blive idømt i Odd Fellow.

Hans udelukkelse handler om, hvad man som ordensmedlem må videreformidle til andre ordenssøskende.

Han har journaliseret alle sine breve og mails angående eksklusionen, og han viser et brev med sin dom.

Et enigt udvalg har »besluttet at storrepræsentant Niels Henriksen idømmes udelukkes af ordenen for bestandigt«.

I dag savner han især ordenens andægtighed. At have et sted, hvor man én gang om ugen »lukker den store verden ude«.

72-årige Stefan Valbjørn er også blevet ekskluderet. Han har altid været tilhænger af livslange fællesskaber og systemer. Som knægt var han FDFer. Som ung var han i Jægerkorpset. Som ældre blev han Odd Fellow-medlem.

Stefan Valbjørn kan godt lide respekt for faste former og fandt stor glæde i logebroderskabet og »i det ekstraordinære«. F.eks. at køre til møde sammen med de andre brødre i smoking og limousine. Som kapellan i broderloge nr. 28 Hafnia i København leverede han ved hvert møde budskaber og livsbetragtninger, forfattet på vers. Han har aldrig genbrugt et vers, siger han. Hver uge skrev han et nyt.

Men i 2016 blev han midlertidigt udelukket fra ordenen. Stefan Valbjørns sag er et eksempel på det, flere medlemmer kalder ledelsens stigende ønske om kontrol af medlemmernes ytringsfrihed.

Stefan Valbjørn blev 23. juni 2016 indkaldt til en såkaldt voldgift i Odd Fellow Palæet i København og sad for enden af et bord og forsvarede sig mod anklager om »tilsidesættelse af grundloven«.

Sagen kort: I november 2015 blev Stefan Valbjørn sat cc på en e-mailtråd med kritik af ledelsen i ordenen. Stefan Valbjørn videresendte den e-mail og tilføjede nogle linjer om et møde med storsiren, hvor denne havde været afvisende, og Stefan Valbjørn skrev et digt om situationen. Et af versene lød:

Det skulle han åbenbart ikke have gjort. Embedsmændene mente, at mailen »efter en samlet bedømmelse ikke opfylder kravene om agtelse og høflighed samt alt sarkastisk tale ...« I referater fra voldgiften står der om hans anger: »Broder kapellan Stefan Valbjørn beklagede dybt forløbet og ønskede blot at skabe dialog, ligesom han angrede dybt.«

Udvalget kritiserede, at Stefan Valbjørn ikke havde videresendt mailen til storsiren. Ifølge grundlovens § 215 skal kritiske ytringer af embedsmænd »videresendes i skriftlig form til storsiren«.

Udvalget idømte ham udelukkelse i to år:

Denne »sanktion giver mulighed for en fastholdelse af broder kapellan Stefan Valbjørn i Ordenen med mulighed for ordensmæssig belæring«.

Stefan Valbjørn siger, han føler sig »naglet op og kuet som broder, for at andre fra logen kan sidde og føle sig magtfulde med en stor krave på«.

»Det er til at græde over«

Odd Fellow Ordenen kom til Danmark, før velfærdssamfundet blev født, og er i dag et bevis på, hvad civilsamfundet er i stand til, når det træder frem.

Hver loge har f.eks. et grundlovsbestemt enkeudvalg. En samling brødre i hver broderloge tager sig af logens enker, sørger f.eks. for, at de er inviteret til arrangementer, bliver hentet og bragt og ikke svinder ind i ensomhed i store, tomme huse.

Odd Fellow Ordenen beskriver også den højere mening på sin hjemmeside: Mange mennesker søger efter »en større livskvalitet og en indre ro. Den kan du finde i Odd Fellow Ordenen, der tilbyder sine medlemmer et fast og livslangt holdepunkt i en verden præget af uro og forandringer (...)«.

At være medlem af logen kan skænke det, danskerne investerer store summer i gennem selvhjælpsbøger, meditationskurser og psykoterapi: en følelse af indre balance.

Men flere medlemmer er bange for, at Odd Fellow Ordenen selv er kommet i gevaldig ubalance.

En af dem er tidligere overmester Ole Fritz Pedersen fra Skagenlogen, som 3. juni 2017 blev ekskluderet efter 37 års medlemskab.

Ifølge grundloven må en overmester invitere foredragsholdere udefra til sidste del af en logeaften, når det formelle ordensarbejde er overstået.

Ole Fritz Pedersen ville invitere et tidligere ordensmedlem, der havde meldt sig ud af ordenen efter en konflikt med den øverste ledelse.

Konflikten var dog ikke foredragets fokus. Det tidligere medlem var inviteret til at holde foredrag om sin brors selvmord.

Storsiren blev opmærksom på den forestående foredragsholder og frabad sig personens ankomst. Men Ole Fritz lod ham holde foredraget om sin broders selvmord alligevel.

»Jeg mener, at vi underminerer ordenens egne værdier i logen ved at slå hånden af folk,« siger han.

»Når man er blevet smidt ud af ordenen, så skal man ses skævt til ligesom i en sekt. Det vil jeg ikke være med til. Jeg var og er træt af den topstyring af ordenen.«

Ole Fritz blev indklaget for ordenens dømmende udvalg og udelukket fem år. I brevet stod der:

»De har handlet direkte mod et påbud afgivet af broder Storsire.«

Brevet var som sædvanlig formuleret i familiære vendinger til »Kære broder overmester Ole Fritz Pedersen« og underskrevet »Med broderlig hilsen VKS«.

Venskab. Kærlighed. Sandhed.

Ole Fritz Pedersen »ved godt, at nogle vil tænke, at jeg er ham ballademageren. Og jeg har også altid været en ivrig debattør. Men tidligere fik vi lov til at tage debatten i ordenen. Nu straffer ledelsen dem, som rejser kritik og ytrer sig. Det risikerer at ødelægge ordenen. Det er til at græde over«.

I protest mod behandlingen af Ole Fritz Pedersen meldte 25 af Skagen-logens i alt 28 medlemmer sig ud af Odd Fellow Ordenen.

Der er fuldt demokrati

Odd Fellow Ordenens øverste leder, storsire Erling Stenholdt Poulsen, har indvilliget i et sjældent interview i Odd Fellow Palæet i Bredgade.

En dekoreret smedejernsport byder gæster velkommen til selve palæet, en rokokobygning i fire etager med 3000 kvadratmeter.

Der er dækket op med servietter, småkager og blødt brød på øverste etage, hvor Erling Stenholdt Poulsen tager imod i sort jakkesæt, skinnende laksko og Odd Fellow-ring.

Erling Stenholdt Poulsen er storsire i Odd Fellow Ordenen. Han er den øverste valgte embedsmand i ordenen i Danmark og en af få, der får et vederlag, der svarer til et fuldtidsjob. Som storsire er du valgt for fire år ad gangen. Erling Stenholdt Poulsens nuværende periode udløber i 2020, og han har endnu ikke besluttet sig for, om han genopstiller. Fold sammen
Læs mere

Han siger, at han ikke kan udtale sig om personsager, og generelt har han svært ved at genkende billedet af en splittet orden.

»Vi synes, det går rigtig godt, når vi ser på ordenen med store briller. Når vi ser på stemningen og holdningen i de danske loger som helhed, så kan vi sige, at det går rigtig godt.«

Han anerkender, at der samlet set har været afgang de seneste seks år, men forklarer det især med en generel foreningskrise i Danmark, og at mange Odd Fellow-medlemmer f.eks. er blevet meldt ud på grund af sygdom eller død.

Præsenteret for udsagnene om, at ledelsen ikke tåler modsigelse, og for sammenligningen med sekterisk metode, svarer han:

»Det kan jeg ikke engang forholde mig til. Jeg vil sige, at hvis jeg bare skal forholde mig til det som udsagn, så er det det værste sludder.«

Han fortryder ikke noget grundlæggende i håndteringen af »Kalundborgsagen«, og »der skal temmelig meget til en udelukkelse«, understreger han og tilføjer, at klageudvalget træffer afgørelserne om den slags, ikke han.

Betragter du Odd Fellow som demokratisk?

»Ja, jeg betragter Odd Fellow logen som en demokratisk institution. Selve logen vælger deres embedsmænd. Søstre og brødre har afstemninger. Man kan tage emner op i sin loge, hvor to storrepræsentanter kan tage det op til distriktudvalgsmøde to gange om året. Via den vej kan det indbringes til storlogemøde. Der er fuldt demokrati.«

Det har store sociale konsekvenser, når et medlem bliver udelukket, medgiver han: »Men jeg vil også sige, at når vi har fælles etiske aftaler og normer, som vi er enige om, så er man nødt til at overholde dem.«

En muldvarp i Svendborg

Når man spørger Jens Tofthøj fra Svendborg, hvor længe han var medlem af Odd Fellow Ordenen, svarer han uden tøven:

»35 år, tre måneder og fem dage. Der blev min udmeldelse læst op.«

I 1983 var revisoren blevet optaget i loge nummer 29 i Svendborg, og mere skulle der egentlig ikke have stået på hans medlemsjournal.

»Jeg skulle være medlem, indtil jeg stillede træskoene. Jeg har tænkt meget over den ceremoni, der så ville være kommet. At de ville have sagt mit navn, at nu er broder Jens Tofthøj her ikke mere.«

Jens Tofthøj meldte sig ud i januar 2018 efter et opgør i loge 29, der har efterladt alle Svendborgs tre loger i stærkt forslået tilstand. En søsterloge er helt opløst, en anden er halveret. Samlet vurderer folk fra Svendborg, at op mod 140 søstre og brødre har forladt logerne i Svendborg det seneste halve år.

Det hele startede med en såkaldt muldvarp.

I Odd Fellow Ordenen bekender man sig til en streng kommandovej. Hvis det enkelte medlem er utilfreds med noget, skal man rette henvendelse til sin egen loges overmester eller logens storrepræsentanter.

Men i loge 29 mente man, at et medlem gennem længere tid var gået uden om den lokale ledelse for i stedet at rette direkte kontakt til storsiren i København, Erling Stenholdt Poulsen.

Medlemmet, der ikke har ønsket at være med i denne artikel, havde igennem flere år været utilfreds med, at der på logemøderne i Svendborg havde »været holdt indlæg i logesalen, som har udstillet Storembedsmændene på en måde, som ikke har vist respekt og loyalitet ... « over for den øverste ledelse. Det fremgår af et brev, stilet til storsiren.

Ifølge medlemmet havde hans brødre i logen omtalt storsiren som en »diktator«. De øvrige medlemmer fra logen, Berlingske har talt med, afviser alle denne sprogbrug.

Storsiren og ledelsen i København henstillede herefter til, at den lokale ledelse fik »styr på sin loge«.

Efter nok en henvendelse af den karakter satte lokalledelsen i Svendborg jagten ind på muldvarpen, og i foråret 2017 trådte et medlem selv op på talerstolen en logeaften og tilstod at have kommunikeret med ledelsen i København.

Efter den episode mente de fire ledende embedsmænd i loge 29, at den såkaldte muldvarp burde flytte loge. Det endte med, at han holdt en pause fra logen. Men senere samme efterår valgte medlemmet alligevel at klage over de fire ledende embedsmænd fra loge 29. Han sendte også en e-mail til storsire Erling Stenholdt med ordene »Traumatisk oplevelse« i emnefeltet.

Her beskrev han de omkostninger, konflikten havde haft for hele hans og hustruens sociale liv i Svendborg.

Han var ikke længere velkommen hos gamle badmintonkammerater, ligesom de tidligere »cykelvenner« er blevet »forbudt at omgås mig«. Det var alle logefolk.

Mandens klage over de fire logebrødre var knap 50 sider og endte hos ordenens klageudvalg. I december 2017 fældede udvalget en dom, der sendte rystelser gennem hele den danske Odd Fellow-orden:

De fire lokale embedsmænd i loge 29 blev frataget deres embeder og måtte ikke beklæde et embede igen før 2026 – altså ni år senere. Begrundelsen lød, at de fire ikke havde levet op til Odd Fellow Ordenens formål.

»(...)de har bidraget til at skabe en stigende meget ubehagelig og kompromisløs stemning over for en broder.«

På det efterfølgende møde i loge 29 rejste flere end 50 medlemmer sig og meldte sig i protest mod behandlingen af deres ekskluderede brødre ud.

Indtil for en måned siden var Marianne Brix Finsen overmester i loge nummer 91, Eleonora, en søsterloge i Svendborg. I dag er logen opløst, samtlige 46 søstre har meldt sig ud i protest mod behandlingen af logebrødrene.

For Marianne Brix Finsen var dommen mod de fire brødre et kedeligt eksempel på en større konflikt: At flere af de lokale loger har samværet som det centrale sigte, mens ledelsens fokus er grundlov, stram styring og regler.

»Vi har ikke hængt folk ud, fordi de ikke kan den lille bibel udenad,« siger hun med henvisning til ordenens grundlov, som ledelsen ifølge hende er for pernitten med, at logerne skal overholde.

»Så begynder det jo at ligne andre sekter.«

Jens Tofthøj, der ligeledes meldte sig ud i protest mod den øverste ledelses håndtering af brødrene i Svendborg, går længere endnu i sin kritik:

»Alt er tabt for den her organisation, indtil den ledelse træder af og lader nye folk komme til.«

På et møde i slutningen af januar læste Erling Stenholdt Poulsen selv den 48 sider lange klage op, som endte med at koste de fire medlemmer deres embede.

I dag siger storsiren om »Svendborgsagen«:

»Jeg tænker, at det er kritisk, og jeg synes også, at det er kedeligt og alvorligt, at man som medlem i vores orden har aflagt nogle løfter, som man ikke er i stand til at efterleve. Uden at gå ind i sagen, så vil jeg sige generelt, at det er tragisk, når man ikke vil anerkende udvalgets afgørelser.«

Ordens-afhopperne og de udsmidte ordenssøskende har siden skabt deres egne fællesskaber med højere til loftet. De tidligere medlemmer af den nu lukkede Skagenloge har etableret »Skagen Broderlaug« med 25 medlemmer.

Børge og Allis Bundgaard er begge med i »etiske foreninger« født ud af medlemsflugten fra Odd Fellow i Holbæk. De er cirka 60 tidligere ordenssøskende i den nye herre- og kvindeforening i Holbæk.

I Svendborg er de også ved at etablere et nyt foreningsfællesskab.

Niels Frølich Nilsson fra Uvelse er begyndt at spille petanque. Han bærer stadig en Odd Fellowring på den hånd, han kaster petanquekuglerne med. Det foregår hver torsdag. Han vil ikke »tudesøren«.

»Men petanque er altså ikke det samme som ordenen«.

 

 

Digital opsætning: Karine Kirkebæk