Opgør om natlukning af skadestuer

De mindre nærskadestuer i hovedstadsområdet skal kun have åbent i dagtimerne, lyder et forslag fra administrationen i Region Hovedstaden. Politikere er skeptiske.

Skadestuerne på de såkaldte nærhospitaler i hovedstadsområdet skal kun have åbent i dagtimerne. Hvis borgerne bliver akut syge om aftenen eller om natten, vil de udelukkende kunne få hjælp på de fire store akutmodtagelser i Hillerød, Hvidovre, Herlev og på Bispebjerg.

Sådan lyder et kontroversielt udspil fra administrationen i Region Hovedstaden i den hospitalsplan, som blev præsenteret i går på Regionsgården i Hillerød.

Der har tidligere været gjort forsøg på at natlukke skadestuer rundt omkring i regionen, fordi alle erfaringer viser, at der kun er ganske få henvendelser i ydertimerne, og at der derfor er tale om en dårlig udnyttelse af de sparsomme læge- og sygeplejerskeressourcer.

Stort set hver gang er det dog blevet afvist af politikerne, og også denne gang tyder alt på, at forslaget vil støde på hård modstand. Både Venstre og de Konservative bebudede således allerede i går ved fremlæggelsen af planen, at de vil kæmpe for, at skadestuerne i lokalområderne også skal have åbent om aftenen og om natten.

»Langt størstedelen - omkring 85 procent - af henvendelserne på skadestuerne klares med behandling uden indlæggelse. Det, der kan klares på de lokale hospitaler, skal derfor klares lokalt døgnet rundt - det er god service for borgerne,« sagde Benedikte Kiær (K).

Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) var mere ulden i mælet og henviste til, at der nu skal laves en større analyse af hele den akutte betjening, det vil sige både af skadestuerne og af indsatsen ude på skadestederne, hvor der også skal drøftes lægebiler og evt. en ordning med en lægehelikopter.

»Men det er vigtigt, at når man kommer hen til et hospital, så er det ikke for at blive kørt videre hen til et andet sted,« sagde hun.

Høringsfase starter nu
Ifølge hospitalsplanen skal hovedstadsområdet inddeles i fire områder med hver sit store områdehospital med dertil hørende døgnåben akutmodtagelse.

Derudover vil hver af områderne have et eller to nærhospitaler, som foruden en skadestue til behandling af lettere skader også vil kunne behandle medicinske patienter samt patienter inden for forskellige andre specialer. Hensigten er, at 90 pct. af borgerne kan blive behandlet på et sygehus i det område, de er bosat i.

Herudover bevares Rigshospitalet som det højt specialiserede hospital med en række unikke behandlinger, der kun findes her.

»Vi har vægtet både nærheden og kvaliteten. Nærheden er vigtig for de ældre medicinske patienter og deres pårørende, og også for den almindelige borgers mulighed for at kunne få behandlet flænger og andre småskader uden at skulle på en længere rejse. Samtidig har vi fokuseret på at fremtidssikre kvaliteten ved de alvorlige akutte sygdomme og de meget specialiserede medicinske og kirurgiske behandlinger,« sagde Vibeke Storm Rasmussen.

Planen skal nu igennem en høringsfase og skal endeligt vedtages af politikerne i Region Hovedstaden den 15. maj.