Opfindere flygter fra Danmark

Opfindere har alt for dårlige vilkår i Danmark.

Danmark mister arbejds­pladser, fordi bureaukrati og mangel på penge får kreative tænkere til at søge udenlands.

Arbejdsforholdene for danske opfindere er så dårlige, at de skarpeste hjerner flygter til udlandet og tager mulige erhvervseventyr med sig, skriver metroXpress.

Dansk Opfinder-forening oplever jævnligt, at manglende økonomisk støtte og langsom sagsbehandling tvinger medlemmer til lande som Sverige og England.

»Hele systemet gør det stort set umuligt at opdrive en krone i udviklingsstøtte. Det offentlige giver ingenting, og private investorer kræver, at man har patent på sin opfindelse, før de finansierer noget som helst. Men sådan et tager op til tre år at få,« siger Erik Skaarup, næstformand i opfindernes forening.

Han har ernæret sig som opfinder i ti år og mener regeringen bærer en stor del af ansvaret.

»Der bliver afsat hundredvis af millioner til forskning og innovation, men de går alle sammen til universiteter og højere læreanstalter. Det er som om, de fuldstændig har glemt, at mange af de opfindelser, der virkelig giver arbejdspladser, sker hjemme i folks kældre og garager,« siger Erik Skaarup.

Opfinder Ivar Moltke, der også er konsulent for opfindere hos Teknologisk Institut, er enig:

»Udfordringen for opfindere er ikke at få den gode idé, men at få den til at blive virkelighed. Der findes enkelte tilbud om rådgivning, men der mangler især risikovillig kapital. Det er for stor en risiko at pantsætte hus og pensionsord­ning,« siger Ivar Moltke.

Danmark er ifølge opfinderforeningen det eneste land i Skandi­navien, der ikke støtter private opfindere direkte med penge til ideudvikling og produktion.

Videnskabsminister Helge Sander (V) påpeger, at der allerede findes tilbud til opfindere hos blandt andet Teknologisk Institut.

»Regeringen lægger megen vægt på, at opfindere har gode vilkår. Men vi kan ikke være fødselshjælpere for alle projekter, og jeg håber, at det er de bedste projekter, som bliver hjulpet på vej,« siger han. Kilde: metroXpress