Operaen kan blive nabo til en ny offentlig park

En parkeringskælder ved Operaen med plads til 350 biler og en offentlig park på Dokøens sydlige side. Det kan blive en realitet inden længe.

Screen dump fra Google Maps. Berlingske har med rødt markeret Sydøen på Dokøen, hvor det er planen, at den nye offentlige park skal ligge. Fold sammen
Læs mere

I en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til store, grønne områder. Vi skal derfor prøve at flette naturen ind i byen, hver gang vi har mulighed for det.

Sådan lyder det fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Den har for nylig godkendt startredegørelsen for et projekt på Dokøen, hvor Operaen står, og hvor der nu kan komme til at ligge en helt ny grøn, offentlig park. Dermed skal der nu laves et kommuneplantillæg og en lokalplan over projektet. Det er A.P. Møller Fonden, der ejer grunden på Dokøen.

Fondens bestyrelse har længe drøftet ønsket om en offentlig park på Dokøens sydlige del, Sydøen, og har siden oktober sidste år været i dialog med Københavns Kommune om at få realiseret projektet.

Det grønne er prioriteret

Der er byggeret på øen, hvilket betyder, at A.P. Møller Fonden kunne vælge at bygge andet på øen, for eksempel boliger eller erhvervsbygninger. Når de i stedet har valgt, at der skal ligge en park på området, er det helt bevidst.

»Københavns Kommune har en meget fin tradition for at have grønne parker og arealer rundt omkring i byen. Området omkring Dokøen er ved at blive tæt bebygget, og det er derfor vores opfattelse i Fonden, at et grønt område på Sydøen kunne være rigtig attraktivt for byens borgere,« siger Henrik Tvarnø, direktør for A.P. Møller Fonden.

Området på Sydøen bruges i dag allerede rekreativt, men har indtil nu haft udformning som en flad, grøn plæne med blæsende forhold.

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen ser man derfor gode muligheder for at forbedre forholdene og omdanne området til landskab med bede, træer og opholdssteder i læ for vinden og med udsigt til vandet.

Parkens nøjagtige udformning er endnu ikke besluttet, men i A.P. Møller Fonden er de i fuld gang med at finde frem til en optimal løsning.

»Vi har diskuteret forskellige modeller for parken og kommer til at bede cirka fire tegnestuer om at komme med et gennemtænkt forslag til, hvordan det kunne se ud.«

Man ved dog, at der vil skulle være offentlige toiletter tilgængelige enten i parkområdet eller p-kælderen.

I dag er der omkring 250 parkeringspladser i gadeplan på Dokøens nordlige del, Nordøen. Med de cirka 350 nye parkeringspladser under Dokøen vil de eksisterende blive fjernet, så Nordøen står fri. Der er endnu ikke lagt planer for, hvad der på sigt skal bygges på Nordøen, hvor to kraner, dokken og pumpehuset er fredet.

I borgernes ånd

I Christianshavns Lokaludvalg er man positivt stemt over for A.P. Møller Fondens forslag om en offentlig park på Sydøen.

Lokaludvalget har tidligere på året afholdt et borgermøde med Teknik- og Miljøforvaltningen, A.P. Møller Fonden og 55 af byens beboere. Og både lokaludvalgets og borgernes reaktion på A.P. Møller Fondens planer for Sydøen var positive.

»Vi kan ikke have noget imod, at et område forbliver grønt og ikke bliver plastret til med en masse hæslig begyggelse. Tværtimod. Langs havnefronten er der bygget tæt og inderligt masser af steder. Til gengæld er der ikke noget liv mere. Prøv at gå over på Kalvebod Brygge og se, hvor livligt der er efter klokken 17,« siger Poul Cohrt, formand for Christianshavns Lokaludvalg.

Der var dog få indvendinger. Blandt andet var nogle af borgerne betænkelige omkring, hvorvidt en ny parkeringskælder ville øge trafikken.

»Der er kun en enkelt tilkørselsvej til Operaen og Holmen i det hele taget, nemlig Prinsessegade, som i forvejen er alt for lille og overbelastet. Jeg forstod dog på A.P. Møller Fonden, at det var noget, de ville være opmærksomme på,« siger Poul Cohrt.

Derudover har Christianshavns Lokaludvalg henstillet til, at byggematerialet bliver transporteret over vandet i stedet for via Prinsessegade.

A.P. Møller Fonden håber at have fundet de rette arkitekter til at tegne et forslag til parken i starten af det nye år. Det forslag, der bliver udvalgt til realisering, vil udgøre en del af grundlaget for det kommende tillæg til lokalplanen.