Omskæring kan være skadeligt

Ny dansk forskning påviser, at omskårne drenge og mænd har markant øget risiko for urinrørsforsnævring sammenlignet med "intakte” drenge og mænd.

Foto: Lars Helsinghof Bæk

Omskårne drenge og mænd har en markant øget risiko for at få en ubehagelig og smertefuld urinrørsforsnævring.

Dét fremgår af en ny dansk undersøgelse,, hvor forskere fra Statens Serum Institut har gransket data i danske registre over en længere årrække vedrørende både omskårne og »intakte« drenge og mænd, som ikke er blevet omskåret.

Det viste sig, at risikoen for en behandlingskrævende forsnævring af urinrørsåbningen – meatusstenose – i hele gruppen var mindst 10 gange højere blandt omskårne end blandt intakte. Blandt drenge under 10 år var risikoen for meatusstenose hos omskårne hele 16 til 26 ganske højere end hos intakte drenge, fremgår det af undersøgelsen, som er udført af overlæge Morten Frisch og statistiker Jacob Simonsen og netop er publiceret i det videnskabelige lægetidsskrift The Surgeon.

En forsnævring af urinrørsåbningen kan give problemer med at få tømt urinblæren helt og kan give symptomer som bl.a. smerter ved vandladning, skæv eller sprayagtig urinstråle, uopsættelig tissetrang, hyppig vandladning og blod i urinen.

Det er muligt at behandle lidelsen med et eller flere ambulante indgreb, men uden behandling kan der opstå alvorlige urinvejsproblemer.

Det har været kendt som en komplikation til omskæring i årtier, men den nye danske undersøgelse er det første befolkningsstudie i verden, der vurderer risikoen i flere år efter indgrebet, ligesom den tilføjer viden om, hvor meget oftere urinrørsforsnævring forekommer hos omskårne end intakte drenge og mænd, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge SSI er omtrent fem pct. af mænd i Danmark omskåret, mens det i lande som USA og Israel drejer sig om en langt større andel.

Med påvisningen af en mindst 10-dobbelt risiko for urinrørsforsnævring har forskerne også beregnet, hvor stor en andel af den behandlingskrævende lidelse, der kan tilskrives omskæring. I Danmark er det mindst 18 pct. af tilfældene. I USA er det mindst 78 pct. og i Israel mindst 81 pct. af tilfældene af meatusstenose blandt drenge under 10 år, som kan tilskrives omskæring.