Ombudsmand: Skoler skal have lov til at ansætte ufaglærte lærere

Når folkeskoler ansætter unge i vikariater, overtræder skolerne folkeskoleloven. Derfor opfordrer Ombudsmanden nu undervisningsministeren til at ændre loven.

Læs mere
Fold sammen

Det er en overtrædelse af folkeskoleloven, når skolerne ansætter studenter, der vil bruge et sabbatår som lærervikar.

Derfor opfordrer Folketingets Ombudsmand nu Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udarbejde et lovforslag, så det bliver muligt for folkeskolerne at overholde loven, når de ansætter arbejdskraft uden den fornødne læreruddannelse.

»Det er grundlæggende sådan, at lovens krav bør matche virkeligheden. Folkeskoleloven siger, at er man folkeskolelærer, så skal man have en uddannelse med de rette kvalifikationer. Det kan man ikke altid få, men loven bør beskrive virkeligheden og derfor henstiller vi, at loven skrives om,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

I folkeskolelovens paragraf 28 står der, at man skal have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse for at varetage undervisningen i folkeskolen.

»Det er et vilkår at man ikke altid kan få lærere med de lovbestemte kvalifikationer,« siger Jørgen Steen Sørensen.

»Men der må være harmoni mellem loven og virkeligheden. Hvis virkeligheden ikke kan laves om, hvilket vi har forståelse for, så må man lave loven om, så der ikke står noget forkert i loven,« siger han.

Henstillingen fra ombudsmanden kommer på baggrund af en konkret klage fra et forældrepar, som var utilfreds med, at deres barn skulle undervises i fagene matematik og naturfag af en vikar uden læreruddannelse.

Ifølge en artikel fra Jyllands-Posten viser tal fra Danmarks Statistik, at der i 2013 var 55.370 ansatte lærere i den danske folkeskole. 45.020 havde en uddannelse som folkeskolelærer. 4.400 havde en anden lang eller mellemlang uddannelse, mens 4.000 lærere havde gymnasiet som højeste fuldførte uddannelse.