Ombudsmand kritiserer ministerier for at afgrænse aktindsigt

Folketingets ombudsmand kritiserer to ministerier for at behandle to aktindsigter i specifikke sager fra journalister alt for snævert. Ministerierne har hverken videregivet tilstrækkelige oplysninger om sagerne eller kontaktet journalisterne for en opklaring. Det slider på tilliden til myndighederne, advarer ombudsmanden.

Journalister og andre borgere skal have tillid til myndighederne, og det sker ikke, hvis ministerier håndterer aktindsigter med en »skjult afgrænsning«, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

To ministerier har ikke været gode nok til at videregive oplysninger i to konkrete sager, hvor journalister har begæret aktindsigt. Det kritiserer Folketingets Ombudsmand, der kalder ministeriernes håndtering af sagerne for en »skjult afgrænsning«.

Det fremgår af en pressemeddelelse offentliggjort onsdag på ombudsmandens hjemmeside.

Konkret har journalisterne bedt om aktindsigt i en specifik sag. Disse anmodninger valgte ministerierne at fortolke som, at journalisterne kun havde bedt om enkelte oplysninger i sagerne.

I begge tilfælde havde ministerierne dog ikke oplyst om den snævre afgrænsning af oplysningerne, og det er ikke tilfredsstillende, mener ombudsmanden.

»Journalister skal kunne have tillid til myndighederne. Hvis myndighederne laver en meget snæver afgrænsning af en aktindsigtsanmodning uden at fortælle journalisten om det, bliver virkningen for journalisten i realiteten den samme som, hvis myndigheden skjulte oplysningerne. Det går selvfølgelig ikke,« siger ombudsmand Niels Fenger.

Ministerier vendte ikke tilbage til journalister

Af pressemeddelelsen fremgår det, at de to sager drejede sig om aktindsigter hos henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Finansministeriet. De to agtindsigter handlede om den såkaldte »hadprædikant-liste« samt en presseomtale af overvejelser om at bygge en grænsemur.

Ifølge Ombudsmanden burde ministerierne enten have forstået anmodningerne bredt eller have kontaktet journalisten for en afklaring. Eller også burde de have skrevet tydeligt, hvordan de havde tolket anmodningen om agtindsigt, så journalisten havde mulighed for at vende tilbage.

Det skete dog ikke, og derfor må ministeriernes behandling af sagerne betegnes som alt for snæver, siger ombudsmanden.

»Hvis myndigheder er i tvivl om, hvilke dokumenter en journalist er interesseret i, så skal de ikke putte med det. Afgrænsningen må ikke være skjult for journalisten,« siger Niels Fenger.

Folketingets Ombudsmand har nu bedt de to involverede ministerier om at genoptage aktindsigtssagerne samt eventuelt indgå i en dialog med journalisterne om deres respektive aktindsigtsbegæringer.