Ombudsmand kritiserer grønlandske fængsler

Justitsministeriet og Kriminalforsorgen skal nu svare Ombudsmanden på, om forholdene i grønlandske fængsler og detentioner er i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Ombudsmanden stiller nu en række kritiske spørgsmål om forholdene for indsatte i fængsler og detentioner i Grønland.

Det sker efter, at Ombudsmandens repræsentanter har været på tilsynsbesøg i fem detentioner og fire anstalter. Blandt andet besøgte Ombudsmanden en detention uden fast bemanding, hvor de anbragte ikke havde mulighed for at tilkalde personale og ikke blev tilbudt mad og drikke. Desuden havde de kun mulighed for at gå på toilettet, hvis lokale politifolk var til stede.

»Vilkårene i Grønland er naturligvis anderledes på grund af geografi og infrastruktur. Men der er grundlæggende rettigheder, som skal overholdes. Jeg ser frem til at få afklaret de spørgsmål, som vi nu rejser,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en skriftlig kommentar.

Ombudsmanden har bedt blandt andre Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen om at svare på, om forholdene lever op til reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Myndighederne har fået en deadline for at svare til 1. april.

Der er også stillet spørgsmål til Kriminalforsorgen i Grønland om, hvordan personalet håndterer mindreårige og kvinder, som opholder sig i anstalterne.

Ombudsmanden har desuden afleveret en række anbefalinger til Politimesteren i Grønland, blandt andet vedrørende vejledning af detentionsanbragte og politiets egenkontrol med de fysiske forhold i detentionslokaler.