Ombudsmand kritiserer forholdene for afviste asylbørn: Det er ikke ulovligt, men der er humanitære problemer

Danmark kan komme på kant med FNs Børnekonvention, hvis forholdene for afviste asylfamilier på Udrejsecenter Sjælsmark ikke forbedres, lyder det fra Folketingets Ombudsmand.

Reportagebillede fra Udrejsecenter Sjælsmark. Her bor afviste asylfamilier. Folketingets Ombudsmand kritiserer børnenes forhold på stedet, som ifølge redegørelse ikke er ulovlige, men de er præget af »uro«, »ensomhed« og »uoverskuelighed«. Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

I denne uge rettede Folketingets Ombudsmand i en redegørelse kritik af børns forhold på Udrejsecenter Sjælsmark, som huser afviste asylfamilier.

Flere politikere i rød blok og humanitære organisationer har igennem længere tid kritiseret børnenes forhold på stedet.

Børns Vilkår har kaldt forholdene for »kummerlige«, og Dansk Flygtningehjælp har i en rapport peget på, at der bor børn og unge i »mistrivsel og dårlig udvikling«, hvilket ifølge organisationen strider med servicelovens formål.

Udrejsecentret ligger i Hørsholm Kommune, og ifølge dagbladet Information har der indtil slutningen af november været underretninger på 43 asylbørn på stedet i 2018. Dermed udgør asylbørnene foreløbigt knap halvdelen af de underretninger, kommunen i 2018 har modtaget om børn med bekymrende adfærd.

Men ifølge ombudsmanden er forholdene på udrejsecenteret ikke i strid med internationale konventioner. Redegørelsen anerkender dog, at børn lever under »svære forhold«, som i væsentlig grad »vanskeliggør deres opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse«.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, udtrykker bekymring for forholdene for afviste asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark. Ombudsmanden er en uafhængig myndighed, som er valgt af Folketinget. Han skal hjælpe med til, at den offentlige forvaltning handler lovligt og følger god forvaltningsskik. Hans formål er at beskytte borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen forklarer, at der er humanitære problemer på stedet, som knytter sig til børnenes forhold, men der foregår ikke umiddelbart noget ulovligt:

»Det grundlæggende trivsels- og velfærdsproblem handler efter min opfattelse ikke så meget om faciliteterne på Udrejsecenter Sjælsmark, for de er på en række områder tilfredsstillende. Problemet er mere fundamentalt, at børnene ikke må bo i det almindelige samfund som alle os andre. De er tvunget til at bo under institutionslignende forhold, og i dagligdagen er de langt hen ad vejen afskåret fra det almindelige samfund, og de er omgivet af andre børn og voksne med problemer,« forklarer han.

Børn gik sultne i seng

Dykker man ned i redegørelsen kan man se, at de afviste asylfamilier oplever en række problemer i deres hverdag.

Familierne skal som hovedregel spise i centrets cafeteria, som er åben i halvanden time tre gange dagligt. En stor del af de familier og børn, som ombudsmanden har talt med under institutionens besøg, ønskede forbedringer af spiseforholdene. Nogle familier ønskede ifølge redegørelsen længere åbningstider i cafeteriet med henvisning til, at børn er sultne oftere og ikke altid er sultne på bestemte tidspunkter.

»Sundhedspersonalet mente af samme grund, at der var børn, der gik sultne i seng«, står der i redegørelsen fra Folketingets Ombudsmand.

Andre steder i redegørelsen kan man se, at flere af børnene og deres forældre er utilfredse med asylskolen, at de ikke føler, at de lærer noget, og at de keder sig. Nogle ville gerne gå i almindelig folkeskole.

På Udrejsecenter Sjælsmark er der både vuggestuetilbud for børn med særlige behov, børnehave og fritidsklub for børn i skolealderen. Derudover er der to legepladser, fodboldbane, basketballbane og gymnastiksal opført eller på vej til at blive det.

»Nogle af børnene anførte, at der ikke var mulighed for aktiviteter, når klubben lukkede, og at de blot 'sad og kiggede ind i væggen'. Der manglede for eksempel bøger, spil og lignende,« står der i redegørelsen.

Redegørelse udarbejdet af Folketingets ombudsmand

»Sundhedspersonalet mente af samme grund, at der var børn, der gik sultne i seng«


Jørgen Steen Sørensen understreger, at Danmark på længere sigt kan komme i problemer med konventionerne, hvis forholdene ikke forbedres for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark:

»Som forholdene er i dag, kan vi ikke sige, at de er i strid med konventionerne, men det skal ses i lyset af, at de børn, som har siddet der længst, har været der i godt et år. Hvis der opstår en situation, hvor et barn har siddet under disse forhold i en årrække, kan der foreligge nye spørgsmål i forhold til eksempelvis FNs børnekonvention,« siger Folketingets Ombudsmand .

Berlingske forsøgte lørdag at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Venstres flygtninge- og udlændingeordfører, Mads Fuglede. Men det var desværre ikke muligt.