Om gravegruppen

Banker, der deltager i ulovligheder. Regeringer, der taler usandt. Magthavere, der misbruger deres position.

Det er afgørende for et demokrati, at magtmisbrug og ulovligheder kommer frem. Democracy Dies in Darkness, lyder den amerikanske avis The Washington Posts parole. Oplysning, viden og åbenhed gavner folkestyret. Også selv om det nogle gange kan være ubekvemt for de undersøgte magthavere. På Berlingske har vi en årelang tradition for at bedrive undersøgende journalistik.

Berlingskes gravegruppe er et særligt team af undersøgende journalister, som kan gå dybt ned i komplekse sager. Gravegruppen undersøger, om borgerne får den behandling, de har krav på. Den undersøger magten.

De senere år har Berlingskes gravegruppe bragt en række opsigtsvækkende sager frem. Her nogle udvalgte eksempler:

 • EFI-sagen: En artikelserie afækkede, at Skat i årevis havde foretaget ulovlige opkrævninger blandt borgerne. Dækningen var medvirkende til, at hele Skats inddrivelsessystem blev lukket ned, og at en direktør blev suspenderet.
 • Eritrea-sagen: Gennem talrige artikler blev det afsløret, at grundlaget for at ændre asylpraksis for mange tusinde eritreere var højst usagligt. Dækningen betød, at udlændingemyndighederne blev tvunget til at ændre asylpolitik.
 • Landbrugspakken: Regeringen havde sminket de miljømæssige konsekvenser af landbrugspakken, viste en artikelserie. Dækningen betød, at regeringen på en række punkter blev pålagt at kompensere for kvælstof i vandmiljøet, at den ansvarlige minister måtte træde tilbage, og at regeringstoppen fik kraftig kritik af et bredt folketingsflertal for at have tilbageholdt centrale oplysninger for lovgiverne.
 • Arena-sagen: I en artikelserie kom det frem, at de ansvarlige bag Københavns multiarena Royal Arena i stor stil havde misbrugt offentlige kroner til private formål. Ledelsen blev meldt til bagmandspolitiet.
 • Kvotekonger: Over mere end to år blev det afdækket, hvordan skiftende ministre havde vildledt og tilbageholdt centrale oplysninger for Folketinget på fiskeriområdet. Afsløringerne var stærkt medvirkende til, at en minister blev fjernet fra fiskeriområdet, mens et folketingsflertal gav tre alvorlige næser til Venstre-ministre.
 • Muslimske friskoler: I en række artikler blev stærkt kritisable forhold på flere muslimske friskoler bragt frem i lyset. Dækningen udløste afskedigelser, mens enkelte skoler mistede deres statstilskud.
 • Storskoven: Et behandlingstilbud blev afsløret i at bruge bostedets tid og penge på ledelsen i stedet for på de udsatte unge. Ledelsen bliver fjernet og politianmeldt, ligesom en advokatundersøgelse blev igangsat.
 • Hvidvask i Danske Bank: I mere end to år afslørede Berlingskes gravegruppe og Berlingske Business hvidvask for mange milliarder i Danske Banks estiske afdeling. Dækningen betød, at stort set hele bankledelsen blev fjernet. Afdækningen udløste også sigtelser mod en lang række bankchefer, mens bankens aktiekurs blev halveret. Myndigheder i flere lande begyndte at kulegrave sagen.
 • Sagen om krom-6: En artikelserie fortalte, at grænseværdien for det kræftfremkaldende stof krom-6 i årevis havde ligget alt for højt, hvorfor nogle arbejdere i stålindutriien i yderste fald kunne være blevet alvorligt syge. Sagen medførte, at myndighederne igangsatte beregningen af en mere sikker grænseværdi, og at en direktør fra et forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet måtte fratræde.
 • Akademikernes A-kasse: Over flere år havde den øverste ledelse i Akademikernes A-kasse holdt private vinfester, taget på eksklusive rejser, foretaget enorme vinindkøb og givet betændte sponsorater for medlemmernes penge, fortalte Ekstra Bladet og Berlingske. En direktør blev afskediget og politianmeldt, senere trådte formanden tilbage.
 • Rasmus Paludan: I en artikelserie op til folketingsvalget 2019 blev der afdækket nye sider om partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan. Artikelserien udstillede en kløft mellem Rasmus Paludans politik og hans personlige ageren.

Desuden har Berlingskes gravegruppe bygget nogle af de mest komplekse onlineuniverser herhjemme. Blandt andet det internationalt prisvindende overvågningsprojekt om metadata #Sporet og det interaktive onlineunivers om narkokriminalitet Underverden.

Forskellige medlemmer af gravegruppen har de senere år modtaget en række anerkendelser, blandt andet The NODA Award 2014, The Data Journalism Award 2015, nominering til Cavlingprisen 2015, Cavlingprisen 2016, nominering til FUJs Graverpris 2016, nominering til Kristian Dahls Mindelegat 2017, Den Lille Publicistpris 2017, FUJs Graverpris 2018, Cavlingprisen 2018, Den Berlingske Fonds Journalistpris 2019, nominering til European Press Prize 2019 (Investigative Reporting).

Vi vil meget gerne bede om nye tip og nye spor fra læsere og kilder. Har du kendskab til magtmisbrug eller andre opsigtsvækkende informationer, så kontakt meget gerne et af gravegruppens medlemmer.

Og mest af alt: Vi håber, at I vil læse med.

 

Tilbage til forsiden af Berlingskes gravegruppe.